Aktuality

18.12.2017
image

V piatok 22. decembra 2017 budú všetky pobočky Staromestskej knižnice otvorené od 8.00 do 12.00 hod.

V dňoch 27. – 31. decembra 2017 bude knižnica pre verejnosť zatvorená.
Tešíme sa na Vašu návštevu od 2. januára 2018. 

Celý článok
18.12.2017
image

Vymenené alebo obnovené hracie prvky, nové dopadové plochy z certifikovaného materiálu, opravené lavičky. To všetko nájdu mamičky s deťmi na detskom ihrisku na Jedlíkovej ulici. "Bezpečnosť detí je na prvom mieste, preto prejdú kontrolou a prípadnou obnovou všetky ihriská, ktoré má Staré Mesto v správe, " povedal pri obhliadke starosta Radoslav Števčík. Podobnou revitalizáciou prešlo aj obľúbené detské ihrisko na Jakubovom námestí, kde sa opravili alebo vymenili tri štvrtiny drevených dielov na hracích prvkoch. Nátery, s ohľadom na počasie, dokončíme začiatkom jari.

Celý článok
15.12.2017
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto si dovoľuje oznámiť obyvateľom Starého Mesta, že v mesiacoch december 2017/január 2018 bude na pozemkoch v správe mestskej časti v zmysle § 7b zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), odstraňovať invázne druhy stromov a zároveň zabezpečovať, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu na daných pozemkoch.

Celý článok
15.12.2017
image

V Centre pre deti a mládež na Blumentálskej 10/a ocenila riaditeľka knižnice najaktívnejších čitateľov za rok 2017.
Z dospelých čitateľov získali ocenenie:
Ing. Ružena Fegyveresová – centrálna knižnica na Blumentálskej
Darina Juričkovičová – pobočka na Panenskej
Darina Bolgáčová – pobočka na Karadžičovej
Mgr. Emília Búciová – pobočka na Záhrebskej
MUDr. Olena Malovaná – pobočka na Západnom rade

Najaktívnejšími detskými čitateľmi za rok 2017 sú:
Daniel Deák – centrálna knižnica na Blumentálskej
Laura Andorová – pobočka na Karadžičovej
Izabela Borra – pobočka na Záhrebskej
Martina Adamková – pobočka na Západnom rade

Absolútnou víťazkou za rok 2017 sa stala Darina Juričkovičová s počtom 210 prečítaných kníh.
Všetkým srdečne blahoželáme. 

Celý článok
15.12.2017
image

Staromestská knižnica po štrnásty raz udelila výročné ocenenie Rad Bobríka - knihovníka za nezištnú pomoc a podporu jej aktivít v roku 2017 šiestim laureátom. Ocenenie získali: PaedDr. Mária Čunderlíková z Centra Memory, n. o. za dlhoročnú  spoluprácu pri organizovaní podujatí pri príležitosti Týždňa mozgu a Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby, Lýdia Kolembusová a Jarmila Glatzová z Poštovej banky, a.s. za lektorovanie a finančnú podporu cyklu vzdelávacích podujatí Ostrov pokladov, Mgr. Zita Drinková, učiteľka Základnej školy na Dubovej ul., Viera Pešková, učiteľka Materskej školy na Karadžičovej ul., Mgr. Zuzana Stankovianska, zástupkyňa riaditeľa Základnej školy na Vazovovej 4 za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní podujatí na podporu čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti, dobrovoľníčka Jarmila Krčmárová za pomoc pri prevádzke letnej čitárne v Medickej záhrade
Výročné ocenenia tohtoročným laureátom odovzdal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík.
Ďakujeme za priazeň a podporu.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

18.12.2017

do 15.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54296

"Dáša Žilavá"

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54293

"Pavel Moisés"

18.12.2017

do 02.01.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 102549890/2017

"DÚ BA - NORA, spol. s r.o. - v likvidácii"

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54290

"Ewa Dworschak"

18.12.2017

do 04.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54288

"Stanislav Oško"

18.12.2017

do 02.01.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 102546273/2017

"DÚ BA - Katarína Pálffyová"

18.12.2017

do 02.01.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 102513569/2017

"DÚ BA - Quang Duan Tran"

18.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou

Značka: MAGS OD 57253/2017-449373

"Výrub 1 ks drevín a 9 ks kríkových porastov-Kamenné námestie"

18.12.2017

do 23.01.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: 023/2017

"Gavila, s.r.o."

18.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 11343/52403/2017/DOP/Zub

"SO-01 Komunikácie a spevnené plochy - plocha statickej dopravy, Žilinská ul., Bratislava"

Všetky oznamy