Aktuality

20.09.2017
image

Podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53  písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby- občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Celý článok
19.09.2017
image

Milí obyvatelia a obyvateľky, návštevníci a návštevníčky, podnikatelia aj podnikateľky Panenskej ulice a okolia, radi by sme Vám ponúkli možnosť vyplniť dotazník, ktorý poslúži pre zmapovanie trendov súčasnej návštevnosti a využitia oblasti, rovnako ako pre zber podnetov k funkčno-prevádzkovému využitiu priestorov, reorganizácii dopravy a vytvorenie Manuálu povrchov verejných priestorov.

Celý článok
18.09.2017
image

Dňa 19.septembra sa zídu poslanci Miestneho zastupiteľstva na svojom 29.zasadnutí. Návrh programu nájdete v sekcii Miestne zastupiteľstvo. Rokovanie je verejné.

Celý článok
18.09.2017
image

Dňa 19.septembra o 19,00 hod bude v Pistoriho paláci Cestovateľské kino s Tomášom Hulíkom. Vstup je 3 eurá. Tešíme sa na vás.

Celý článok
14.09.2017
image

Participatívny proces na Panenskej ulici a jej okolí má zapojiť verejnosť do plánovania tejto štvrte a poslúži ako podklad pre skvalitnenie verejných priestorov Starého Mesta. Cieľom participácie je diskutovať s verejnosťou o funkčno-prevádzkovom využití i verejných priestoroch v nadväznosti na dopravné riešenie v území. Riešené územie pre participatívny proces je ohraničený ulicami Palisády, Svoradova a Staromestská ul.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

20.9.2017

do 21.09.2017

Oznámenie o čase, mieste a súpise vecí

Značka: Ex 1763/14-27

"Ex. úrad, Mgr. Kriváň"

20.9.2017

do 24.09.2017

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Značka: 195EX 132/17

"Ex. úrad, JUDr. Zervanová"

20.9.2017

do 11.10.2017

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 753/11

"Ex. úrad, JUDr. Holík"

20.9.2017

do 05.10.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8314/40234/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - informácia o nadobudnutí...

20.9.2017

do 05.10.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8315/40244/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - informácia o nadobudnutí...

20.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40376

"Pavol Hebelka"

20.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40379

"Iveta Kuzmová"

20.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40377

"Rudolf Paiš"

19.9.2017

do 04.10.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 2830/40219/2017/STA/Kil

"rekonštrukcia vykurovania, Staromestská 6/d,Bratislava"

19.9.2017

do 04.10.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Značka: 9820/39389/2017/STA/Zub

"Dočasné parkovisko Karadžičova ulica Bratislava"

Všetky oznamy