Aktuality

26.09.2017
image

V súlade s § 19b ods. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zóny v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie:

 

Územný plán zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava

Celý článok
26.09.2017
image

V sobotu 30.septembra si Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Staré Mesto pripomenie 150.výročie svojho založenia. Patrí k najstarším dobrovoľným spolkom na Slovensku. Hasiči pozývajú verejnosť na Rybné námestie od 11,00 hod. Predvedú ukážky techniky aj požiarnych zásahov.

Celý článok
26.09.2017
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Odborný referent na referát životného prostredia.

Termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou.

Celý článok
22.09.2017
image

Staromestská knižnica pokračuje v tomto roku v  arteterapeutickom čitateľskom programe pre dospelých od 18 rokov s psychologičkami a arteterapeutkami  Mgr. Ivonou Rankovovou a Mgr. Katarínou Mihinovou z občianskeho združenia Artea.  V pobočke na Panenskej 1 sa uskutoční cyklus ôsmich stretnutí, vždy v utorok od 16,30 do 18,30 hod. Prvé stretnutie: 26. 9. 2017. Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Výtvarné nadanie nie je podmienkou. Okrem arteterapie a biblioterapie pribudnú aj prvky muzikoterapie.
Prihlasovanie na tel. č.: 02-55422268, alebo e-mailom: sadlonova@starlib.sk. 

Celý článok
22.09.2017
image

Milí susedia,

 

Srdečne Vás pozývame na susedské stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 27.9. v rámci projektu revitalizácie Panenskej ulice.

 

Program stretnutia:

17:00-18:00 Komentovaná prechádzka: Aké sú problémy susedstva Panenskej? (stretneme sa na Podjavorinskej pod schodami na Svoradovu ulicu)

 

18:00-20:00 Participatívne stretnutie susedov (Goethe inštitút, Panenská 33)

 

Radi uvidíme všetkých, ktorí tu žijú, pracujú, podnikajú alebo ich podoba Panenskej a okolia zaujíma. Zúčastnite sa stretnutia a získajte možnosť pozitívne ovplyvniť budúcnosť tejto špecifickej bratislavskej štvrte!

 

Budeme radi, ak sa s vašimi dojmami o živote v susedstve podelíte aj v online dotazníku Vízia pre Panenskú a okolie, ktorý pripravilo o.z. Punkt v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto. Vyplniť ho môžete online TU.

Dotazník nájdete tiež v Goethe inštitúte, v kaviarni Next Apache a v kníhkupectve Artforum.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

25.9.2017

do 30.10.2017

Oznam o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

"Územný plán zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava"

25.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41272

"Lívia Trhajová"

25.9.2017

do 12.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41277

"Dustin Ragala"

25.9.2017

do 12.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41274

"Stanislav Tejbus"

25.9.2017

do 12.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41273

"Michal Čepko"

25.9.2017

do 10.10.2017

Rozhodnutie

Značka: 6299/38325/2017/STA/Kam/G-76

"Obnova bytového domu Mickiewiczova 3, Bratislava"

25.9.2017

do 10.10.2017

Verejná vyhláška

Značka: 102000886/2017

"SOMED SPORT, s.r.o."

25.9.2017

do 10.10.2017

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 9575/41009/2017/STA/Bah

"FTTH-D-BA-Bezručova_BA_D1 - vybudovanie optického prepojenia cca 220m pre Bezručova Resindence"

25.9.2017

do 10.10.2017

Oznámenie o podanom odvolaní

Značka: 3464/41020/2017/STA/Skr

"Dostavba existujúcej dvorovej časti domu Gorkého 11 za účelom vyhotovenia priestorov prechodného...

25.9.2017

do 12.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 41181

"Tibor Karabín"

Všetky oznamy