Aktuality

26.07.2017
image

Neuveriteľných 95 rokov práve dnes oslavuje spisovateľ a výtvarník pán Albert Marenčin. Spolu s ďalšími staromestskými oslávencami sme mu blahoželali na pravidelnom stretnutí jubilantov.

Celý článok
24.07.2017
image

Oznamujeme obyvateľom, že tento týždeň budú na Dvořákovom nábreží (od mosta SNP po nové premostenie Zuckermandelu) prebiehať bezpečnostné orezy stromov polámaných po búrkach a zároveň sa bude zabezpečovať podchodná výška pri niektorých stromoch zasahujúcich do promenády. Upozorňujeme teda na zvýšený diskomfort pri prípadných dopravných obmedzeniach a vopred ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
24.07.2017
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto si dovoľuje oznámiť obyvateľom Starého Mesta, že v mesiacijúl 2017 bude na pozemkoch v správe mestskej časti v zmysle § 7b zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), odstraňovať invázne druhy stromov a zároveň zabezpečovať, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu na daných pozemkoch.

 

Invázny druh je v zmysle § 2 zákona nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť.

Celý článok
19.07.2017
image

 

Ďalšou komunikáciou, ktorá sa čoskoro začne opravovať bude Heydukova ulica v úseku Kolárska-Hollého. Práce by sa mali začať 31.júla a potrvajú do 28.augusta 2017. Vzhľadom na umiestnenie nemocnice a zásobovanie bude prejazd čiastočne zachovaný. Opravíme celú vozovku, časti chodníkov, ktoré zároveň prebudujeme na bezbariérové s úpravou pre nevidomých občanov. Ďakujeme za pochopenie.

 

Celý článok
19.07.2017
image

V zmysle §4 ods. (2) a bodu 4.  časť A. písm. a) Prílohy č.3 k vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a na základe rozhodnutia vedenia mestskej časti, z dôvodu mimoriadne teplých dní a prekročenia maximálnej operatívnej teploty na pracovisku, končí  dnes,  streda 19.7.2017 a zajtra štvrtok 20.7.2017 a pracovný čas na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  o 13.00. hod.

 

 

Klientske centrum je pre súrne prípady otvorené do 14,30.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

26.7.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9131/33239/2017/STA/Zub

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova"

26.7.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9123/33006/2017/Kam

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ulica, Bratislava"

26.7.2017

do 10.08.2017

Územné rozhodnutie

Značka: 2173/33451/2017/STA/Gal

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. Alžbety"

26.7.2017

do 14.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33500

"Juraj Ševčík"

26.7.2017

do 14.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33502

"PhDr. Emília Herzogová"

26.7.2017

do 14.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33496

"Ivan Vítek"

26.7.2017

do 14.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33499

"Vladimír Crespo"

26.7.2017

do 14.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33497

"Ivan Vítek"

26.7.2017

do 14.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33493

"Imrich Finta"

26.7.2017

do 14.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 33473

"Jaroslav Klabník"

Všetky oznamy