Aktuality

23.05.2017
image

Sme radi, že mestská časť Staré Mesto nechýba pri takom zásadnom a koncepčnom kroku, ktorý skvalitní život obyvateľom aj návštevníkom mesta.
"Námestie slobody je ikonickým verejným priestorom nielen pre Bratislavčanov, ale pre všetkých, ktorí si pamätajú udalosti spojené s týmto námestím. Preto vítam jeho obnovu. Po jej ukončení získajú obyvatelia jedinečný priestor aj na aktivity, ktoré potrebujú väčšiu plochu na svoju realizáciu. V mene všetkých Staromešťanov držíme úspešnej obnove palce a sme pripravení pomôcť,“ povedal starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík.

Celý článok
22.05.2017
image

Leto sa blíži. Viete už, kde ho strávia Vaše deti? Staré Mesto Vám okrem svojich dlhoročných staromestských táborov môže odporučiť aj šikovný team absolventov FTVŠ, ktorí preukazujú svoje odborné skúsenosti a skvelý prístup k deťom aj na staromestkej základnej škole na Grosslingovej ulici, kde vedú s deťmi gymnastický a športový krúžok. Prinášame ich letnú ponuku.

Celý článok
19.05.2017
image

Na základe dohody so stretnutia s občanmi na tému obnovy zelene na Jakubovom námestí, zverejňujeme dendrologický posudok. Kompletné znenie si prečítate tu.

Celý článok
18.05.2017
image

V pondelok 22.mája vás pozývame do Staromestkého salónu na stretnutie s hercom Dušanom Jamrichom. Podujatie sa začína o 17,00 hodine v Zichyho paláci. Vstup je voľný.

Celý článok
17.05.2017
image

Staromestská samospráva vytvorila systém pomoci mnohodetným rodinám práve z dôvodov zvýšených nákladov pri starostlivosti. Finančná situácia mnohých rodín nie je totiž jednoduchá a preto aj Staré Mesto pristúpilo k tomuto dôležitému kroku. Príspevok je určený rodine s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v mestskej časti, pričom musí oň požiadať zákonný zástupca detí, ktorý sa o ne osobne stará.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

24.5.2017

do 08.06.2017

Rozhodnutie

Značka: 03739/2017/CDD-11

"BSK - stavebné povolenie - Oprava električkovej trate Špitálska ul."

24.5.2017

do 08.06.2017

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Značka: 7502/23332/2017/STA/Bah

"vybudovanie optického prepojenia-Karadžičova a Bazova Bratislava"

24.5.2017

do 11.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23781

"Marek Gazda"

24.5.2017

do 11.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23780

"Viera Kosibová"

24.5.2017

do 11.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23778

"Ing. Marián Hanudeľ"

24.5.2017

do 08.06.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 23642/2017

"Katarína Nováková, Viktória Nováková"

24.5.2017

do 08.06.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 23645/2017

"MUDr. Milan Skladaný"

24.5.2017

do 08.06.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 23640/2017

"Ľudmila Chebenová"

24.5.2017

do 08.06.2017

Rozhodnutie

Značka: 2026/21282/2017/TA/Kno-G/34

"vstavba bytov do podkrovia bytového domu Rajská 2, Bratislava"

24.5.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7959/22887/2017/STA/Zub

"Oznámenie o začatí stavebného konania - informácia - Karadžičova, Továrenská, Chalúpkova,...

Všetky oznamy