Kultúrne centrá

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania

 

Školská 14

 • divadelné predstavenia - domáce i pozývané, večery ponúkajúce priestor literatúre a jej tvorcom, pesničkári, výtvarníci
 • záujmové divadelné aktivity - amatérske divadlo Ívery, dramatické krúžky a Detské baletné štúdio
 • voľnočasové aktivity iného rázu - pohybové a jazykové kurzy širokého spektra
 • TICHO a spol.

 

Františkánske nám. 7

 • divadlo GUnaGU
 • galéria F7


Gaštanová 19

 • pre deti - súťažné podujatia a prehliadky, divadelné predstavenia, koncerty, prednášky, besedy, diskotéky, výtvarné dielne, športové podujatia, literárne podujatia, výstavy
 • pre dospelých - kurzy (joga, kondičné cvičenie, kalanetika, liečebný telocvik, pilates, astrológia ale aj divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, školenia a semináre, besedy a prednášky
 • pre seniorov - relaxačné cvičenia v dopoludňajších hodinách, prednášky, besedy, divadelné predstavenia, koncerty
 • kluby a združenia - Klub dôchodcov, Klub astrológie, FOPA a Združenia zdravotne postihnutých občanov.

 

Ventúrska 9 (Zichyho palác)

 • sobáše, uvítania detí do života, významné životné jubileá
 • semináre, školenia, prednášky, spoločenské stretnutia, tlačové konferencie, medzinárodné sympóziá
 • cykly generačných koncertov, husľové súťaže Prešporský Paganini, koncerty bratislavských ZUŠ a výchovné koncerty pre ZŠ
 • hudobné aktivity a koncerty
 • galéria Z