O mestskej časti


137769_bratislava_castleMestská časť Bratislava-Staré Mesto je srdcom hlavného mesta SR Bratislavy, spoločenským, kultúrnym, politickým a turistickým centrom Slovenska.

Na území mestskej časti je väčšina bratislavských kultúrnych pamiatok - počnúc Bratislavským hradom týčiacim sa nad Dunajom - neoficiálnym logom nielen mesta, ale celého Slovenska, cez gotický Dóm sv. Martina, Michalskú vežu, pod ktorou sa začína turistami i Bratislavčanmi vyhľadávané Korzo, až po pôvodné i nové Slovenské národné divadlo či prekrásnu Medickú záhradu. Sídlo tu má parlament, prezident i úrad vlády. Na území Starého Mesta je denne viac zamestnancov ako obyvateľov mestskej časti, čo kladie vysoké nároky na spravovanie územia.

Staré Mesto je s rozlohou 9,6 km2 treťou najmenšou, ale počtom 4 280 obyvateľov na 1 km2 najhustejšie osídlenou bratislavskou mestskou časťou. K 31. 12. 2010 malo Staré Mesto 41 086 obyvateľov, čo predstavuje necelých 10 % z počtu obyvateľov Bratislavy. Demografickou tendenciou je postupný pomalý úbytok obyvateľstva a zvyšovanie jeho priemerného veku.

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010 bolo za poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti zvolených 10 kandidátov koalície SDKÚ - DS, SaS, KDH a OKS, 3 kandidáti koalície SMER – SD, Most - Híd a SZS, 2 kandidáti Nezávislého fóra, jedna kandidátka koalície Zmena zdola, DÚS, DS a jeden nezávislý kandidát.

Starostkou sa stala Tatiana Rosová (SDKÚ - DS, SaS, KDH, OKS) – získala 5 301 hlasov.