Sociálne služby a zdravotníctvo

Organizácia a výkon verejného zdravotníctva sa riadi zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Na zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov Mestská časť Bratislava – Staré Mesto zriadila samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto

 

Stránkové dni:

Pondelok:            8:00-12:00           12:30-17:00

Streda:                 8:00-12:00           12:30-17:00

 

 

Ležovič Mário, RNDr., PhD., MPH

vedúci oddelenia

kancelária: 020/dvor

tel: +421(2)59246216

email: mario.lezovic@staremesto.sk

 

Guldanová Bibiana, Bc.

zástupkyňa vedúceho oddelenia

kancelária: 020/c-dvor.

tel: +421(2)59246397, 0911/828347

email: bibiana.guldanova@staremesto.sk

 - podpora úpravy a obnovy rodinných pomerov dieťaťa, tvorba úspor

 

Hulíková Miroslava, Mgr.

kancelária: 020a-dvor.

tel: +421(2)59246392

email: miroslava.hulikova@staremesto.sk

- finančný príspevok na zabezpečovanie stravovania

- peňažná pomoc v čase hmotnej a náhlej núdze

 

Mrázová Mária, Mgr.

kancelária: 020/a-dvor.

tel: +421(2)59246393, 0911/107543

email: maria.mrazova1@staremesto.sk

- dotácie na podporu sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

 

Pozdech František, Mgr.

kancelária: 020/b-dvor.

tel: +421(2)59246396

email: frantisek.pozdech@staremesto.sk

- posudková činnosť

- sociálne služby poskytované v zariadeniach mestskej časti

 

Tóthová Jaroslava (dočasne PN)

kancelária: 020/c-dvor.

tel: +421(2)59246391

email: jaroslava.tothova@staremesto.sk

 

Žifčáková Michala, Mgr.

kancelária: 020/c-dvor.

tel: +421(2)59246227, 0911/107541

email: michala.zifcakova@staremesto.sk

- finančný príspevok na dopravu do zdravotníckeho zariadenia

- finančný príspevok pri narodení dieťaťa

 


Detské jasle

Pracovisko:
1. Čajkovského 2, 811 04 Bratislava

Vedúca: Rojková Marta

tel.: 02/ 524 98 132, 0905 767 364

e-mail: jaslecajkovskeho1@gmail.com

web: www.jaslecajkovskeho.sk


2. Hollého 9, 811 08 Bratislava

Vedúca: Helena Doršicová

tel.: 02/ 529 25 311, 0905 767 234

e-mail: jasleholleho@gmail.com