Starostka PhDr. Tatiana Rosová

rosovat

 

 

Kontakty:

kancelária: 100d/I.

tel: +421(2)59246277  

email: starostka@staremesto.sk

PhDr. Tatiana Rosová,

starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Životopis:

PhDr. Tatiana Rosová

Narodená: 2.8.1961
Bydlisko: Bratislava, Staré Mesto
Stav: vydatá, 3 deti

Vzdelanie:

1975 –1979 Gymnázium Grösslingová ul. Bratislava
1979 –1983 Filozofická fakulta UK, sociológia
1985 rigorózna skúška – sociológia
1991 - študijný pobyt Univerzita Umea, Švédsko (politická demokracia)
2005 - študijný pobyt Haag, Holandsko (komunikácia s verejnosťou)

Zamestnanie:
1983 – 1986 Výskumný ústav životnej úrovne, Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce (odborný asistent )
1986 – 1989 Ústav národného zdravia Bratislavy (vysokoškolák nelekár – sociol. výskum, výskum verejnej mienky)
1989 – 1990 Katedra sociológie FF UK (vedecký pracovník – sociologický výskum, výskum verejnej mienky)
1990 – 1992 Ústav sociálnych analýz UK, Inštitút stredoeurópskych štúdií UK (vedecký pracovník - sociologický výskum, výskum verejnej mienky)
1993 – 1996 Focus, výskumná agentúra (riaditeľka – výskum verejnej mienky)
1996 – 2001 Soria &Grey, reklamná agentúra (riaditeľka Oddelenia strategického plánovania)
1997 – 2002 Markant, výskumná agentúra (riaditeľka – výskum verejnej mienky)
2000 – 2001 Úrad vlády SR (externá poradkyňa predsedu vlády)
2003 – 2006 Úrad vlády SR (poradkyňa predsedu vlády SR)
2006 - poslankyňa NR SR, predsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
členka osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu činnosti SIS

2010 - starostka Bratislava-Staré MestoPolitická činnosť:
od 2005 členka SDKÚ-DS,
od 2008 podpredsedníčka Miestneho zväzu SDKÚ - DS Bratislava – Staré Mesto, členka predsedníctva Regionálneho zväzu SDKÚ - DS v Bratislavskom kraji, členka Ústrednej rady SDKÚ - DS

Cudzie jazyky:
anglický, nemecký, ruský

 

Predchádzajúci starostovia:
Andrej Petrek (2006 - 2010)
Peter Čiernik (2002 - 2006)
Andrej Ďurkovský (1994 - 2002)
Miloslava Zemková (1990 - 1994)