Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Námietková kancelária

Centrum služieb občanom - pracovisko č. 9

tel.: 02/59246421

mail: namietkova@staremesto.sk

 

Informácia pre voliča (PDF, 98 KB)

 

Rozhodnutie predsedu NR SR  o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (PDF, 127 KB)

 

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zdroj www.noveaspi.sk)

 

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií (PDF, 112 KB)

 

Zoznam politických strán na predsedu a v jednotlivých obvodoch (PDF, 112 KB)

 

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií (DOCX, 19 KB)

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií (PDF, 166 KB)

Elektronická adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: paulina.schmidtova@staremesto.sk

 

Oznámenie o utvorených volebných okrskoch, o volebných miestnostiach a o čase voľby do orgánov samosprávnych krajov (PDF, 3,47 MB)

 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja (PDF, 49 KB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva (PDF, 53 KB)

 

Umiestňovanie volebných plagátov