[de:News:listNews]

Lokalita:

23.03.2018
ilustracny obrazok

V mesiacoch apríl až máj 2018 bude mestská časť bezplatne pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Akcia je súčasťou každoročného jarného upratovania. 

[de:News:full_article]
22.03.2018
ilustracny obrazok

Od nedele 25.marca bude Hviezdoslavovo námestie zdobiť nadrozmerná kraslica. Ide o originálny dar chorvátskych výtvarníkov nášmu mestu. Podobné kraslice boli počas desiatich rokov inštalované v Berlíne, New Yorku ale aj vo Vatikáne. "Som rád, že naše najkrajšie námestie sa zapojí do tejto originálnej tradície," povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, ktorý pozýva všetkých obyvateľov i návštevníkov na malú slávnosť. Spolu s chorvátskym veľvyslancom Aleksandrom Heinom verejnosti predstavia kraslicu už túto nedeľu o 16,00 hod. Na námestí bude až do 20.apríla.

[de:News:full_article]
16.03.2018
ilustracny obrazok

V priebehu tohto týždňa sme zo staromestských ulíc odstránili ďalšie telefónne búdky, ktoré sa časom zmenili na reklamné nosiče a najmä  boli čiernymi stavbami. Z celkového počtu 49 je preč už viac ako polovica. Po reklamných trojnožkách je teda preč aj ďalšia časť reklamného smogu. V Starom Meste kompletne mapujeme reklamné zariadenia a údaje čoskoro zverejníme.

[de:News:full_article]
14.03.2018
ilustracny obrazok

Obyvatelia domov, ktoré potrebujú opravu fasády, by to mali mať po novom jednoduchšie a najmä lacnejšie. Staromestské miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh starostu Radoslava Števčíka o oslobodení od dane za užívanie verejného priestranstva za účelom obnovy fasád budov. Ak návrh miestni poslanci schvália, nebude treba platiť miestnu daň za umiestnenie lešenia, a to po dobu 60-ich dní. „Týmto krokom chceme podporiť obnovu fasád budov v Starom Meste a majiteľom budov zjednodušiť procesy spojené s rekonštrukciou,“ povedal starosta Radoslav Števčík. O návrhu sa bude hlasovať v utorok 20.marca na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ak získa podporu, všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani o užívaní verejného priestranstva bude účinné od 10.apríla 2018.  

[de:News:full_article]
07.03.2018
ilustracny obrazok

Dňa 9.marca nebude možné z technických príčin v Centre služieb občanom poskytovať službu osvedčovania listín. Za pochopenie ďakujeme.

[de:News:full_article]
07.03.2018
ilustracny obrazok

Dovoľujeme si vás informovať, že  z dôvodu predpokladaného vývoja poveternostnej situácie ukončujeme zimnú pohotovosť v plnom rozsahu s účinnosťou od štvrtka 8. marca 2018 od 00.00 hod.

[de:News:full_article]
07.03.2018
ilustracny obrazok

Do konca marca by sa mali začať prvé stavebné práce a  sadové úpravy na  Šafárikovom námestí – v Landererovom parku. Ide o najväčší projekt revitalizácie verejného priestoru v Starom Meste za posledné roky, na ktorom sa spoločne podieľajú Mestská časť Staré mesto a občianske združenie Dobré miesto, založené Nadáciou HB Reavis. Po ukončení prác pribudne v parku nielen zeleň, ale aj obnovené detské ihrisko, nový psí výbeh, či mestský mobiliár. Prezentáciu návrhu si môžete pozrieť tu.

[de:News:full_article]
05.03.2018
ilustracny obrazok

O Z N Á M E N I E

 

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2018/2019 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

v piatok 20. apríla 2018 v čase od 14,00 h do 18,00 h

v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 8,00 h do 12,00 h

Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 20 ods. 4 zákona                      č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola vyžaduje osobné údaje:

a)      meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b)      meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa.

 

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej školy.

[de:News:full_article]
05.03.2018
ilustracny obrazok

Z technických príčin sa mení spôsob vysielania prenosu z prezentácie projektu Lendererovho parku. Pozrieť si ho môžete naživo na facebookovom prifle Staré Mesto - srdce Bratislavy https://www.facebook.com/pg/staremesto.sk/videos/?ref=page_internal

[de:News:full_article]
02.03.2018
ilustracny obrazok

V dňoch 5. – 11. marca 2018 sa bude na celom Slovensku konať Týždeň slovenských knižníc,ktorý vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Staromestská knižnica sa doň zapojí i tento rok. Pre čitateľov a záujemcov o jej služby pripravila zaujímavé akcie a podujatia.

[de:News:full_article]
28.02.2018
ilustracny obrazok

Kreatívny Klub Luna, o. z. v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, Vydavateľstvom IKAR, Staromestskou knižnicou, Praktickou Slovenkou a časopisom Metropola vyhlasujú 3. ročník celoslovenskej súťaže Stvárni knihu. Cieľom súťaže je spojiť posolstvo obľúbenej knihy s handmade tvorbou. Úlohou súťažiacich bude stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu. Voľba knihy a technika stvárnenia je plne na výbere účastníkov súťaže.

Súťaž trvá do 1. marca do 15. mája 2018. Pravidlá súťaže a prihlášky na www.stvarniknihu.sk.

[de:News:full_article]
27.02.2018
ilustracny obrazok

Dovoľujeme si vás informovať, že Staromestský salón s herečkou Zitou Furkovou, ktorý sa mal konať dnes 27.februára je pre chorobu herečky zrušený. O ďalších termínoch Vás budeme informovať. Za pochopenie ďakujeme.

[de:News:full_article]
23.02.2018
ilustracny obrazok

V sobotu 24. marca 2018 obyvateľom Starého Mesta spoločnosť Envidom bezplatne odvezie nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. Preto je potrebné najneskôr do 21. marca 2018 kontaktovať  Miestny úrad mestskej časti   Bratislava – Staré Mesto: 

[de:News:full_article]
22.02.2018
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica v spolupráci so sociálnym oddelením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris otvára ďalší bezplatný počítačový kurz pre seniorov – Staromešťanov. Kurz je určený pre začiatočníkov a bude sa konať v dňoch 11. – 15. júna 2018 denne od 9.00 do 13.00 v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej ul. Je potrebné vopred sa prihlásiť na tel. č.: 02-54411874, resp. mailom: sadlonova@starlib.sk.

[de:News:full_article]
16.02.2018
ilustracny obrazok

Miestny úrad poznajú niektorí Bratislavčania aj ako Jurenákov palác. Anton Jurenák bol zámožný mešťan – obchodník a bankár. Jeho dom viackrát navštívil hudobný skladateľ Johannes Brahms, ktorý učil Jurenákove dcéry hrať na klavíri. Obyvateľom domu bol aj svetoznámy český dirigent a operetný skladateľ Oskar Nedbal v čase, keď bol riaditeľom Slovenského národného divadla /1923-1926/  a v rokoch 1926-1930 ako hudobný riaditeľ v novovzniknutom Slovenskom rozhlase.

Týchto dvoch slávnych obyvateľov Jurenákovho paláca pripomínajú už aj pamätné tabule, ktorých inštaláciu navrhol miestny poslanec a historik Štefan Holčík.

[de:News:full_article]
14.02.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto zrušila obchodnú verejnú súťaž na prenájom Cafe Propeler na Rázusovom nábreží v Bratislave. Rozhodli o tom poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom zasadnutí  6. februára 2018.

 

„Ospravedlňujem sa všetkým záujemcom, ktorí nám poslali ponuku do tejto súťaže. Je mi nesmierne ľúto, že poslanci, ktorí 12. decembra 2017 odsúhlasili vypísanie a podmienky verejnej súťaže, za jeden a pol mesiaca diametrálne zmenili názor. Je mi tiež ľúto, že nerozhodli ako chcú s týmto priestorom ďalej naložiť. V tejto chvíli mám oprávnenú obavu, že Propeler bude zatvorený aj počas najbližšej turistickej sezóny,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 

V decembri hlasovalo za vyhlásenie súťaže 17 z 19 prítomných poslancov a vo februári 14 z 22 prítomných rozhodli o jej zrušení ešte pred otváraním ponúk.

[de:News:full_article]
14.02.2018
ilustracny obrazok

Tri kusy poškodených topoľov kanadských na nábreží medzi mostom SNP a komplexom River Park nahradí 5 platanov javorolistých. Podľa dendrologického posudku by mali mať topole hnilobu bázy kmeňa a poškodené koreňové nábehy, preto ich treba odborne odstrániť. Práce by sa mali začať vo štvrtok 15.februára a náhradná výsadba by sa mala dokončiť najneskôr do 30 dní. Podrobnejšie si môžete pozrieť celú dokumentáciu tu.

[de:News:full_article]
14.02.2018
ilustracny obrazok

Od 26. marca budú mať občania pohodlnejší prístup k službám staromestskej matriky. Sídliť bude v zrekonštruovaných priestoroch. Bezbariérový vstup bude priamo z Medenej ulice 2. Stránkové hodiny zostanú zachované. Jedinou výnimkou budú dni 22. a 23.marca, kedy sa bude matrika sťahovať. V tieto dni budú jej služby zredukované len na nahlasovanie úmrtí. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na vás vo vynovených priestoroch.

[de:News:full_article]
12.02.2018
ilustracny obrazok

Srdečne pozývame na druhý diel z cyklu prednášok Nová doba, ktorý bude v utorok 13.februára od 18,00 hod v Pistoriho paláci. Vstup 3.-eurá.

[de:News:full_article]
09.02.2018
ilustracny obrazok

Úpravou hernej  plochy okolo existujúceho detského pieskoviska  pri  MŠ Brnianska sa podarilo zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti detí a zlepšenie vybavenosti tejto materskej školy. Okrem montáže nového zábradlia  a madla na schodoch vedúcich k pieskovisku bolo vybudované tienenie pieskoviska pozostávajúce z konštrukcie a sezónnej  plachty.  V rámci úprav hracej plochy bola odstránená stará nefunkčná betónová lavička,  opravený obľúbený hrací prvok „hrad“ a taktiež dodaný nový hrací prvok. Takto vybavená herná plocha bude spĺňať požiadavky a potreby našich škôlkarov  a  zároveň bude môcť plniť účel  oddychovej a hracej zóny aj pre žiakov prvých  tried  ZŠ Dubová. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore  Nadácie SPP.

[de:News:full_article]
«« home page « [de:pager_prev] [ 1 / 103 ] [de:pager_next] » [de:pager_last] »»