Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.11.2014 do 08.12.2014

50881
"Ing. Svetozár Ivan"

pdf oznamenie_14_1259.pdf (PDF, 114.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.11.2014 do 08.12.2014

50879
"Gejza Bertók"

pdf oznamenie_14_1258.pdf (PDF, 114.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.11.2014 do 08.12.2014

50820
"Norbert Blaško"

pdf oznamenie_14_1257.pdf (PDF, 114.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.11.2014 do 08.12.2014

50818
"Mária Bertóková"

pdf oznamenie_14_1256.pdf (PDF, 114.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.11.2014 do 08.12.2014

50816
"Helena Luknárová"

pdf oznamenie_14_1255.pdf (PDF, 114.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.11.2014 do 08.12.2014

50814
"Angela Šipošová"

pdf oznamenie_14_1254.pdf (PDF, 115 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.11.2014 do 08.12.2014

50812
"Robert Svitanič"

pdf oznamenie_14_1253.pdf (PDF, 114.7 KiB)

Oznámenie o začatí konania

Vyvesené od 21.11.2014 do 07.12.2014

2056/50427/2014/STA/Zsi
"Klariská 8 - zastrešenie átria"

Oznámenie

Vyvesené od 21.11.2014 do 07.12.2014

"o začatí stavebného konania, a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia"

Oznámenie o opakovanej dražbe

Vyvesené od 20.11.2014 do 21.12.2014

"1. dražobná, s.r.o."