Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 31.07.2015

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, Bratislava, časť- 2.etapa"

pdf infoEIA_15_033.pdf (PDF, 1.5 MiB)

Oznámenie o dražbe

Vyvesené od 31.07.2015 do 03.09.2015

242014/2
"PRO aukcie, s.r.o."

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2015 do 17.08.2015

32455
"Miroslav Haver"

pdf oznamenie_15_0985.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2015 do 17.08.2015

32452
"Igor Keller"

pdf oznamenie_15_0984.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2015 do 17.08.2015

32448
"Michal Čepko"

pdf oznamenie_15_0983.pdf (PDF, 57.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2015 do 17.08.2015

32447
"Karin Uherská"

pdf oznamenie_15_0982.pdf (PDF, 57.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2015 do 17.08.2015

32444
"Martin Režucha"

pdf oznamenie_15_0981.pdf (PDF, 57 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2015 do 17.08.2015

32366
"Peter Líška"

pdf oznamenie_15_0980.pdf (PDF, 57.6 KiB)

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Vyvesené od 31.07.2015 do 16.08.2015

181/32016/2015/STA/Mor
"Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Mozartova ul. č. 17 - 19, Bratislava"

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Vyvesené od 31.07.2015 do 02.08.2015

EX 2868/2014
"Exekútorský úrad Bratislava"