Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Verejná vyhláška

Vyvesené od 07.07.2015 do 28.07.2015

8024/28896/2015/DŽV/Teš
"Električková trať Ružinovská radiála"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 07.07.2015 do 26.07.2015

29299
"Dárius Filip Trnka"

pdf oznamenie_15_0878.pdf (PDF, 71.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 07.07.2015 do 26.07.2015

29297
"Ing. Marián Podmajerský"

pdf oznamenie_15_0877.pdf (PDF, 73.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 07.07.2015 do 26.07.2015

29296
"Adriana Lukáčová"

pdf oznamenie_15_0876.pdf (PDF, 73.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 07.07.2015 do 26.07.2015

29295
"Ing. Marián Podmajerský"

pdf oznamenie_15_0875.pdf (PDF, 73.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 07.07.2015 do 26.07.2015

29192
"Adriana Lukáčová"

pdf oznamenie_15_0874.pdf (PDF, 73.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 07.07.2015 do 26.07.2015

29158
"Dušan Frič"

pdf oznamenie_15_0873.pdf (PDF, 73 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.07.2015 do 23.07.2015

28976
"Marek Majchrák"

pdf oznamenie_15_0871.pdf (PDF, 71.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.07.2015 do 23.07.2015

28975
"Peter Drahovský"

pdf oznamenie_15_0870.pdf (PDF, 71.9 KiB)

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené od 06.07.2015 do 21.07.2015

1585/27324/2O15/STA/Kno
"Zavesená terasa bytu č. 6 na obvodovej stene bytového domu Klemensova ul. č. 5B"