Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40288
"Veronika Özdemir"

pdf oznamenie_14_952.pdf (PDF, 116.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40285
"Mário Bertók"

pdf oznamenie_14_951.pdf (PDF, 114.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40282
"Ivan Verzal"

pdf oznamenie_14_950.pdf (PDF, 114.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40279
"Iveta Žofková"

pdf oznamenie_14_949.pdf (PDF, 114.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40277
"Lina Kane"

pdf oznamenie_14_948.pdf (PDF, 114.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40275
"Silvia Schwarzová"

pdf oznamenie_14_947.pdf (PDF, 115.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40270
"Stanislav Oško"

pdf oznamenie_14_946.pdf (PDF, 116.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40263
"Edita Mikulášovýchová"

pdf oznamenie_14_945.pdf (PDF, 115 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.09.2014 do 05.10.2014

40261
"František Kopáčik"

pdf oznamenie_14_944.pdf (PDF, 115.4 KiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 16.09.2014 do 01.10.2014

"BJ STAV SLOVAKIA s.r.o."