Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 05.10.2015 do 22.10.2015

41162
"Milan Zrelák"

pdf oznamenie_15_1295.pdf (PDF, 59.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 05.10.2015 do 22.10.2015

41163
"Stanislav Tejbus"

pdf oznamenie_15_1294.pdf (PDF, 57.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 05.10.2015 do 22.10.2015

41161
"Stanislav Tejbus"

pdf oznamenie_15_1293.pdf (PDF, 57.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 05.10.2015 do 22.10.2015

41160
"Stanislav Tejbus"

pdf oznamenie_15_1292.pdf (PDF, 57.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 05.10.2015 do 22.10.2015

41159
"Mária Kmeťová"

pdf oznamenie_15_1291.pdf (PDF, 57.3 KiB)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Vyvesené od 05.10.2015 do 20.10.2015

617/40445/2015/STA/Pet
"Polyfunkčný areál Lamačská cesta - Bratislava"

Oznámenie o začatí konania o nariadení na odstránenie stavby

Vyvesené od 05.10.2015 do 20.10.2015

42/34355/2015/STA/Ham
"Polyfunkčný objekt, Slávičie údolie - Bratislava"

Oznámenie o pokračovaní konania o nariadení na odstránenie stavebných úprav

Vyvesené od 05.10.2015 do 20.10.2015

474/39119/2015/STA/Zsi
"Hviezdoslavovom nám. 21 - zariadenie vzduchotechniky"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.10.2015 do 19.10.2015

41012
"Pavol Rigó"

pdf oznamenie_15_1290.pdf (PDF, 58.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.10.2015 do 19.10.2015

41003
"Helena Luknárová"

pdf oznamenie_15_1289.pdf (PDF, 57.1 KiB)