Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Verejná vyhláška

Vyvesené od 30.10.2014 do 20.11.2014

7596/47172/2014/OZP/Tes
"Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské nivy"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47521
"Jaroslav Minárik"

pdf oznamenie_14_1175.pdf (PDF, 113.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47517
"Laura Staroňová"

pdf oznamenie_14_1174.pdf (PDF, 114.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47514
"Patrik Heriban"

pdf oznamenie_14_1173.pdf (PDF, 114.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47511
"Jarmila Jamrichová"

pdf oznamenie_14_1172.pdf (PDF, 113.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47508
"Angelika Roziaková"

pdf oznamenie_14_1171.pdf (PDF, 115 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47506
"Pavol Hebelka"

pdf oznamenie_14_1170.pdf (PDF, 114.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47505
"Martin Režucha"

pdf oznamenie_14_1169.pdf (PDF, 114.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47461
"Monika Wagnerová"

pdf oznamenie_14_1168.pdf (PDF, 115.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.10.2014 do 18.11.2014

47457
"Róbert Novosad"

pdf oznamenie_14_1167.pdf (PDF, 114.5 KiB)