Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Rozhodnutie

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

"preloženie a predĺženie verejného vodovodu DN 100 a predĺženie verejnej kanalizácie DN 300 v ul. Na stráni"

Rozhodnutie

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

Sociálna poisťovňa
"Gejza Bertók"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

Okresný úrad Banská Štiavnica
"Ladislav Hrušč"

Odvolanie proti rozhodnutiu

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

3629/33118/2014/STA/Zub
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova"

Odvolanie proti rozhodnutiu

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

3646/33117/2014/STA/Zub
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova"

Výzva na prekladanie ponúk

Vyvesené od 25.07.2014 do 18.08.2014

Podlim-15/2014
"Revitalizácia vnútrobloku Slávia"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.07.2014 do 11.08.2014

33704
"Andrea Hamilton"

pdf oznamenie_14_776.pdf (PDF, 115.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.07.2014 do 11.08.2014

33703
"Štefan Bertók"

pdf oznamenie_14_775.pdf (PDF, 116.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.07.2014 do 11.08.2014

33702
"Norbert Blaško"

pdf oznamenie_14_774.pdf (PDF, 116.5 KiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 25.07.2014 do 10.08.2014

"ANGELIKA ROZIAKOVÁ"