Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Dubová 01 v Bratislave s predpokladaným nástupom 01.07.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Heydukova 25 v Bratislave (bez právnej subjektivity) s predpokladaným nástupom 01.09.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ferienčíkova 12 v Bratislave (bez právnej subjektivity) s predpokladaným nástupom 01.07.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave s predpokladaným nástupom 01.07.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 04 v Bratislave s predpokladaným nástupom 01.07.2014"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.04.2014 do 05.05.2014

18133
"Miroslav Šindelka"

pdf oznamenie_14_388.pdf (PDF, 116.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 16.04.2014 do 05.05.2014

18111
"Ing. Alen Horecký"

pdf oznamenie_14_387.pdf (PDF, 117 KiB)

Rozhodnutie o dlžnom poistnom na povinné poistenie

Vyvesené od 16.04.2014 do 01.05.2014

700-0210335911-GC04/11
"vo výške 980,68 Eur - Jack Qerimi"

Rozhodnutie o dlžnom poistnom na povinné poistenie

Vyvesené od 16.04.2014 do 01.05.2014

700-0210336311-GC04/11
"vo výške 227,84 Eur - Jack Qerimi"

Oznámenia o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže

Vyvesené od 16.04.2014 do 01.05.2014

"na predaj nehnuteľností - stavby a pozemku na Duchonke v obci Prašice"

pdf Vos20140317_oznamenie.pdf (PDF, 201.7 KiB)