Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.09.2015

7684/34353/2015/STA/Ham-H/35
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - preložky inžinierskych sietí"

pdf infoEIA_15_046.pdf (PDF, 1.7 MiB)

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 03.09.2015 do 20.09.2015

36591/2015
"Patrícia Červencová"

pdf zrusenie_t_p_15_028.pdf (PDF, 187.7 KiB)

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 03.09.2015 do 20.09.2015

36586/2015
"Martina Ferenčíková, Jana Ferenčíková, Alexandra Ferenčíková, Ján Ferenčík, Alex Valentín"

pdf zrusenie_t_p_15_027.pdf (PDF, 199.5 KiB)

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

Vyvesené od 02.09.2015 do 30.09.2015

"Dostojevského rad, Gorkého, Obchodná, Špitálska, Tabakova, Ventúrska, Radlinského"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2015 do 20.09.2015

36432
"Adriana Lukáčová"

pdf oznamenie_15_1141.pdf (PDF, 58.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2015 do 20.09.2015

36430
"Milan Počjatek"

pdf oznamenie_15_1140.pdf (PDF, 58 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2015 do 20.09.2015

36327
"Ing. Július Bargár"

pdf oznamenie_15_1139.pdf (PDF, 58.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2015 do 20.09.2015

36326
"Pavol Jamrich"

pdf oznamenie_15_1138.pdf (PDF, 57.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2015 do 20.09.2015

36320
"Daniel Beňo"

pdf oznamenie_15_1137.pdf (PDF, 57.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2015 do 17.09.2015

36316
"Katarína Hrebčíková"

pdf oznamenie_15_1136.pdf (PDF, 58.1 KiB)