Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Vyvesené od 19.12.2014 do 18.01.2015

EX 34/2014
"JUDr. Kamil Líška - súdny exekútor"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 19.12.2014 do 07.01.2015

55179
"PhDr. Emília Herzogová"

pdf oznamenie_14_1365.pdf (PDF, 73.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 19.12.2014 do 06.01.2015

54912
"František Kruľ"

pdf oznamenie_14_1364.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 19.12.2014 do 06.01.2015

54915
"Vojtech Brutovský"

pdf oznamenie_14_1363.pdf (PDF, 71.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 19.12.2014 do 06.01.2015

54914
"Blanka Újváriová"

pdf oznamenie_14_1362.pdf (PDF, 71.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 19.12.2014 do 06.01.2015

55066
"Dušan Stehlík"

pdf oznamenie_14_1361.pdf (PDF, 72.8 KiB)

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Vyvesené od 19.12.2014 do 04.01.2015

8562/54656/2014/STA/Kno
"rozdelenie jestvujúceho bytu v bytovom dome na dva samostatné byty Grösslingová 6, byt č. 8"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 18.12.2014 do 04.01.2015

54837
"Ladislav Longauer"

pdf oznamenie_14_1360.pdf (PDF, 72.2 KiB)

Kolaudačné rozhodnutie

Vyvesené od 18.12.2014 do 04.01.2015

5763/53455/2014/STA/Kno
"Grösslingová 6, bytový dom, zmena dokončenej stavby"

pdf rozhodnutie_14_141.pdf (PDF, 1.1 MiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 18.12.2014 do 04.01.2015

"Intellect Business Systems s.r.o."