Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.11.2014 do 15.12.2014

51415
"Daniel Pardubský"

pdf oznamenie_14_1273.pdf (PDF, 114.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.11.2014 do 14.12.2014

51471
"Monika Jurkáčková"

pdf oznamenie_14_1274.pdf (PDF, 114.5 KiB)

Notárska zápisnica

Vyvesené od 26.11.2014 do 11.12.2014

N 2496/2014
"Dražobná spoločnosť, a.s."

Rozhodnutie

Vyvesené od 26.11.2014 do 11.12.2014

Okresný úrad Bratislava
"Ukľudnená komunikácia D1 - Kráľovské údolie - 1. etapa"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 26.11.2014 do 11.12.2014

"Urbanová Mária, Mgr."

Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov

Vyvesené od 26.11.2014 do 11.12.2014

"4MA. ELECTRONICA s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 26.11.2014 do 11.12.2014

"TERNITY s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 26.11.2014 do 11.12.2014

"Treasure Island Investments, s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 26.11.2014 do 11.12.2014

"THERMO - TRADE s.r.o."

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 25.11.2014 do 10.12.2014

51243/2014
"Richard Viskup, Renáta Viskupová"

pdf zrusenie_t_p_14_051.pdf (PDF, 90.9 KiB)