Aktuality

23.05.2018
image

Vo štvrtok 24.mája od 10,30 hod nebude možné overovanie podpisov. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
21.05.2018
image

Aj v tomto roku bude mestská časť každému daňovníkovi, ktorý  zaplatí alebo zaplatil za rok 2018 poplatok za psa,  bezplatne vydávať 1 rolku vreciek ( cca 350 ks vreciek) na psie exkrementy . Vrecká budú vydávané aj  dôchodcom a držiteľom ZŤP, ktorí sú oslobodení od poplatku. Ide o doplnok k vreckám, ktoré mestská časť poskytuje Staromešťanom a návštevníkom na verejne prístupných miestach. Môžete  si ich vyzdvihnúť v Centre služieb občanom na miestnom úrade. Noví psíčkari by nemali zabudnúť prihlásiť svojho psíka po dovŕšení šiestich mesiacov.

Celý článok
21.05.2018
image

V utorok 22.5.2018 o 8:00 hodine začína hlavne mesto opravovať Brniansku cestu:

  • 1368 metrový úsek od Pražskej po Patrónku v smere von z mesta
  • 1061 metrový úsek od zastávky Dubová po Pražskú v smere do mesta
  • pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m predstavuje dĺžka opravy cca 5 832m jazdného pruhu (cca 20 412m2 komunikácie)

Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 11.6.2018 4:00 hodine.

Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky (12cm) a položení nového asfaltového krytu. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
18.05.2018
image

Od 23.05.2018 (streda) bude pre verejnosť umožnený vstup do úradu iba z Vajanského nábrežia.

 

Dôvodom je výstavba výťahu, ktorá potrvá približne 3-4 mesiace. Výstavba výťahu je ďalší krok k debarierizácii úradu pre občanov. Prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť pri obmedzeniach, ktoré táto stavba prinesie. Robíme to pre vás.

Celý článok
14.05.2018
image

Staromestská knižnica, pobočka Karadžičova 1, pozýva na výstavu kresieb Dagmar Veselskej Premeny. Výstava je verejnosti prístupná včase výpožičných hodín od 14. do 31. mája 2018. Vstup je voľný.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

24.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23407

"Pavel Buga"

24.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23405

"Luboš Škoruba"

24.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23384

"Ing. Milan Kováčik"

23.5.2018

do 10.06.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 z 22. mája 2018

"o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

23.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23166

"Nikola Duchovičová"

23.5.2018

do 07.06.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2475/22444/2018/STA/Kil

"Rekonštrukcia rodinného domu, Fándlyho 2"

23.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23162

"Božena Babičová"

23.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23163

"Miroslav Haver"

23.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23161

"Dagmar Mikuličová"

23.5.2018

do 07.06.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100978394/2018

"UNITED TRADE CO, spoločnosť s ručením obmedzeným, v likvidácii"

Všetky oznamy