Aktuality

21.07.2016
image

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto v zmysle § 22-23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zahájila  verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Chalupkova, 2016".

Celý článok
19.07.2016
image

Pozývame Vás na stretnutie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pre roky 2016-2023. Pozvánku nájdete po rozkliknutí tu

Tešíme sa na Vašu účasť.

Celý článok
19.07.2016
image

Jesenný zber elektroodpadu z domácností v Starom Meste bude prebiehať dňa 24.9.2016 (sobota). Občania, ktorí majú záujem zapojiť sa do zberu, sa môžu nahlasovať na e-mailových adresách jarmila.marusincova@staremesto.sk, janka.cillikova@staremesto.sk alebo na tel. č. 02/59 246 325. Zber zabezpečí environmentálna firma ENVIDOM, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti s ekologickým nakladaním s elektroodpadom. Mimo jesenného zberu si môžu občania zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk .

Celý článok
19.07.2016
image

Opätovne prinášame informáciu o jesnnom upratovaní. Miestny úrad Staré Mesto zabezpečí pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného odpadu. Zoznam dátumov a ulíc si môžete pozrieť po rozkliknutí tu.

Celý článok
18.07.2016
image

Slovenská pošta, a.s. oznamuje úpravu hodín pre verejnosť počas letného obdobia a to nasledovne:

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4708
"Pavol Riečica"

pdf oznamenie_16_0167.pdf (PDF, 57.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4664
"Simona Móžiová"

pdf oznamenie_16_0166.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4662
"Anton Erős"

pdf oznamenie_16_0165.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4658
"Veronika Lenghardtová"

pdf oznamenie_16_0164.pdf (PDF, 57.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4657
"Iveta Žofková"

pdf oznamenie_16_0163.pdf (PDF, 57.3 KiB)
Všetky oznamy