Aktuality

08.02.2016
image

Miestny úrad Staré Mesto organizuje dňa 30.marca výlet seniorov na hrad Červený Kameň.

Celý článok
08.02.2016
image

Pracovníci miestneho úradu Staré Mesto vykonali kontrolný deň na stavbe strechy na základnej škole Hlboká. Konštatovali, že stavebné práce pokračujú v súlade s harmonogramom prác.

Celý článok
08.02.2016
image

V súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa výkonu volebného práva mestská časť si dovoľuje upozorniť voličov na nasledovné dôležité zmeny, ktoré čakajú na voličov pri voľbách do NR SR:

 

-          Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR sa doručuje do domácnosti v jednom vyhotovení (nie ako v minulosti na meno každého voliča, tzn. že do domácnosti boli doručované oznámenia v počte zodpovedajúcom počtu osôb tvoriacich domácnosť)

-          prevzatie hlasovacích lístkov a prázdnej obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom

-          volič má povinnosť odložiť nepoužité hlasovacie lístky do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov – v opačnom prípade hrozí pokuta vo výške 33,– eur

Celý článok
05.02.2016
image

Staromestská knižnica pozýva všetkých záujemcov  na výstavu obrazov  amatérskej výtvarníčky Eleny Chartnúchovej Realita trochu inak 

Výstava je verejnosti prístupná od 8. do 26. februára 2016 v pobočke na Karažičovej 1.
Vstup je zdarma v čase výpožičných hodín.
Viac informácií na www.starlib.sk

Celý článok
05.02.2016
image

Vážení občania, od dnešného dňa nájdete vo svojich schránkach februárové číslo Staromestských novín. V prípade, že Vám noviny nebudú doručené, nahláste prosím túto skutočnosť na: redakcia@staremesto.sk.  

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

8.2.2016

do 25.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6474

"PhDr. Ľudmila Moisésová"

8.2.2016

do 25.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6261

"Drahomíra Jurányiová"

8.2.2016

do 25.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6264

"Róbert Novosad"

8.2.2016

do 25.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6266

"Gabriela Szászová"

8.2.2016

do 25.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6267

"Martin Režucha"

Všetky oznamy