Aktuality

13.11.2018
image

Vážení občania,

vo štvrtok 15. novembra bude v čase od 11,00 do 13,00 hod dočasne zatvorená pokladňa v Centre služieb občanom. Preto nebude možné uhrádzať poplatky napríklad za vydávanie parkovacej karty či iných spoplatnených služieb. Dôvodom je montáž technického zariadenia. Vopred ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
12.11.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: Lektor/ka detského baletného štúdia

Miesto práce: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14,  811 Bratislava

Termín nástupu: 7. januára 2019

Celý článok
12.11.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: upratovačka

 

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

                                    Vajanského nábrežie 3, Bratislava

Celý článok
07.11.2018
image

Vážení občania, 

v uplynulých 24 hodinách sa na obytných domoch objavili letáky s nepravdivým obsahom. Ich autor hrubo zneužil logo Starého Mesta. Miestny úrad sa dôrazne dištancuje od ich obsahu aj formy a vyvodí zo situácie právne dôsledky. Chceme sa poďakovať všetkým obyvateľom Starého Mesta, ktorí nás na letáky upozornili a poprosiť ich, aby informáciu o ich nepravdivosti šírili ďalej.

Celý článok
06.11.2018
image

Predmet územného rozhodnutia :  Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej „ stavebný zákon“/, v území, v ktorom je obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018.  Oznámenie o začatí obstarávania  Územného plánu zóny CMO – Severovýchod, 2018 bolo oznámené verejnou vyhláškou pod.č. 545/18 vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti dňa 8.8.2018 na web stránke miestneho úradu a  listom č.8723/34883/2018/KST/Gab z 8.8.2018.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

14.11.2018

do 29.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102194192/2018

"at26, s.r.o."

13.11.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7525/47034/2018/STA/Vas/UR

"Polyfunkčný objekt - Rezidencia Bottova, Bratislava"

13.11.2018

do 28.11.2018

Rozhodnutie

Značka: 36/46192/2018/STA/Kno-G/73

"Prístavba výťahu, bytový dom na ulici 29. augusta 11"

13.11.2018

do 28.11.2018

Kolaudačné rozhodnutie

Značka: 9081/46041/2018/Kam/H-109

"Nadstavba bytového domu - Vazovova 13"

13.11.2018

do 28.11.2018

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 48613/2018

"Bystrík Kováč, Janka Bollenbach"

13.11.2018

do 28.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 8150/47675/2018/DŽV/Cho

"zamieta žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu Picea abies, Janáčkova ulica"

13.11.2018

do 28.11.2018

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 48619/2018

"MUDr. Vladimír Ferianec"

13.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48638

"Ján Štefan"

13.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48641

"Katarína Nováková"

13.11.2018

do 03.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 48640

"Dušan Kováč"

Všetky oznamy