Kontakty

 

 

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

IČO: 603147

tel.: +421(2)59246111

fax: +421(2)52920003

email: podatelna@staremesto.sk

IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

urad_resize

 

 

Starosta

Zástupcovia starostu

Poradca starostu

Miestny kontrolór

Kancelária starostu

Prednosta miestneho úradu

Kancelária prednostu

Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku

Oddelenie legislatívno-právne

Oddelenie finančné

Oddelenie investičné

Oddelenie majetkové

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie kultúry

Matričný úrad

Oddelenie dopravy

Oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku

Oddelenie školstva

 

Vážení občania,

Vzhľadom na vyhlásený II. stupeň ohrozenia teplom (SHMÚ) v zmysle §4 ods. (2) a bodu 4. časť A. písm. a) Prílohy č.3 k vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a na základe rozhodnutia vedenia mestskej časti,  bude pracovná doba tento týždeň (od 20.8. do 23.8.2018) skrátená do 14:00 hod.

 Ďakujeme za porozumenie

 

 

Upozornenie!

V súčasnosti prebieha v priestoroch miestneho úradu rekonštrukcia. Vstup pre verejnosť do budovy úradu je možný iba z Vajanského nábrežia.

 

Úradné hodiny:

Centrum služieb občanom                      Miestny úrad

Pondelok 7,30 - 17,00 hod. Pondelok 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Utorok 7,30 - 15,00 hod.

Streda 7,30 - 17,00 hod. Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Štvrtok 7,30 - 15,00 hod.

Piatok 7,30 - 13,30 hod.

 

Matričný úrad od 26.2.2018 pracovisko na Medenej ul. /prízemie/

Pondelok      
8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod

 Aktuálne hlásenie úmrtí okrem úradných hodín denne v čase  od 8.00 h do 14.00 h.

 

Ohlasovňa pobytu:

Pondelok      
8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod

 

 

mu