Oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku

Calpašová Anna, RNDr.

vedúca oddelenia

kancelária: 206/II.

tel: +421(2)59246338

email: anna.calpasova@staremesto.sk

 

Jančárová Renáta

kancelária: 205/II.

tel.: +421(2) 59246218

email: renata.jancarova@staremesto.sk

 


 

 

Referát životného prostredia

Referát obchodu a správnych konaní

Referát verejného poriadku