Úradná tabuľa


25.7.2018

do 11.11.2018

Oznámenie o počte obyvateľov

Prílohy:

17.7.2018

do 11.11.2018

Informácia pre voliča

Prílohy:

12.7.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8249/30681/2018//DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy:

3.7.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8096/29003/20l8/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. etapa"

Prílohy:

28.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7391/22966/2018/Kam

"Obchodno-s poločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. etapa, stavebný objekt SO 62 NN rozvody"

Prílohy:

20.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7882/27048/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. etapa, administratívna budova Panorama City Busines III"

Prílohy:

19.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7209/27015/2018/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SOA 03 Dom AB"

Prílohy:

13.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7525/25729/2018/STA/Vas

"Rezidencia Bottova, Bratislava"

Prílohy:

12.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7678/25046/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy:

29.5.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7249/21877/2018/STA/Kam

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, stavebný objekt SO-207 Podzemný parking BYTY II"

Prílohy:

25.5.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7383/22897/2018/STA/Mys

"Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova...

Prílohy:

15.5.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7044/20095/2018/STA/Kam

"Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava, 1. etapa"

Prílohy:

9.5.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7045/20099/2018/Kam

"Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava - časť 1. etapa"

Prílohy:

19.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6348/17567/2018/STA/Gal

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova 10,...

Prílohy:

16.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6531/15839/2018/Kam

"Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava - časť 21. etapa, - návrh na vydanie...

Prílohy:

16.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6570/16187/2018/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna - Radlinského, 2. etapa - návrh na vydanie užívacieho...

Prílohy:

16.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6567/16177/2018/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna -Radlinského, 2 etapa - návrh na vydanie užívacieho povolenia...

Prílohy:

4.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6330/13964/2018/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. etapa"

Prílohy:

4.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6329/13960/2018/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. etapa"

Prílohy:

22.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6109/12316/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy: