Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 3.01.2018 – 22.01.2018
Značka: 251
Popis: "Lukáš Križovenský"
Prílohy: