Úradná tabuľa


Vyhláška o dražbe spoluvlastníckeho podielu povinného na nehnuteľnosti

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 12.01.2018 – 21.02.2018
Značka: Ex 1462/10-161
Popis: "Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica"
Prílohy: