Úradná tabuľa


Verejná vyhláška

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 12.01.2018 – 5.02.2018
Značka: OU-BA-OSZP2-2018/0l3311
Popis: "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020"
Prílohy: