Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 13.02.2018 – 28.02.2018
Značka: 3360/6837/2018/STA/Kno
Popis: "Arcidiecézny úrad Bratislava, stavebné úpravy, prístavba a nadstavba dvorových traktov areálu, Špitálska 7"
Prílohy: