Úradná tabuľa


Rozhodnutie

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 14.02.2018 – 1.03.2018
Značka: KV/ZIVP/1736/2017116963/LG
Popis: "Súhlas na výrub 6 ks stromov v lokalite Dvořákovo nábrežie a ul. Židovská"
Prílohy: