Úradná tabuľa


Rozhodnutie

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 14.02.2018 – 1.03.2018
Značka: ŽP/16516/2667/2017/Kn
Popis: "Súhlas na výrub 23 ks stromov, lokalita Landererov park"
Prílohy: