Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 14.02.2018 – 5.03.2018
Značka: 7870
Popis: "Štefan Kováč"
Prílohy: