Úradná tabuľa


Žiadosť o predÍženie lehoty na dokončenie stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 11.10.2018 – 29.10.2018
Značka: 57/42012/2018/STA/Kno
Popis: "Bytový dom Dunajská 66 - zateplenie"
Prílohy: