Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 11.10.2018 – 29.10.2018
Značka: 9676/43217/2018/STA/Kam
Popis: "Zmena vykurovania bytu č. 1 až 12 v bytovom dome na Mickiewiczovej 12"
Prílohy: