Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.10.2018 – 29.10.2018
Značka: 44235
Popis: "Karol Rehák"
Prílohy: