Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.10.2018 – 12.11.2018
Značka: 44237
Popis: "Jiří Váňa"
Prílohy: