Úradná tabuľa


Oznámenie o doplnení dokumentácie spojeného územného a stavebného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 9.11.2018 – 26.11.2018
Značka: 6405/47834/2018/STA/Kno
Popis: "Bytový dom s prípojkami inžinierskych sietí, nárožie ulíc Dunajskej a Lazaretskej"
Prílohy: