Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 9.11.2018 – 26.11.2018
Značka: 8203/47780/2018/STA/Kno
Popis: "bytový dom na ul. 29. augusta 32B"
Prílohy: