Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 9.11.2018 – 26.11.2018
Značka: 48184
Popis: "Jana Kromerová"
Prílohy: