Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 9.11.2018 – 26.11.2018
Značka: 48185
Popis: "Ing. Milan Kováčik"
Prílohy: