Aktuality

20.11.2017
image

STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY na Hviezdoslavovom námestí začínajú už tento piatok,  24. novembra.

Slávnostne ich otvoríme o 18.00 na Hviezdoslavovom námestí príhovorom starostu Starého Mesta, Radoslava Števčíka.

Celý článok
16.11.2017
image

Včera sme absolvovali odborný workshop k Panenskej ulici, na ktorom zaznelo mnoho prínosných názorov, ktorých výsledkom bude spoločný Manuál verejného priestoru. Zahŕňať bude v ideálnom prípade nielen Panenskú, ktorú riešime primárne, ale i okolité ulice. Na stretnutí sme počuli názory organizačného teamu Punkt, ktorý v spolupráci s mestskou časťou vyhodnotil výsledky ankety pre verejnosť, názory architektov, zástupcov Cyklokoalície, poslancov Starého Mesta, historikov a priateľov ulice :).

Celý článok
16.11.2017
image

Mestská časť od 20.11.2017 zriaďuje nepretržitú dispečerskú službu na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v správe MČ. Kontakt na dispečing 09 14 222 055.

Celý článok
14.11.2017
image

V mesiacoch júl - december 2017 realizovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto na území Starého  Mesta aktivity zamerané na podporu cestovného ruchu. Ich cieľom bolo zníženie kontrastu medzi koncentráciou významných prvkov atraktivity pre turistov a návštevníkov hlavného mesta a fyzickým stavom verejných priestorov, zelene a komunikácií, vrátane čistoty a údržby tohto územia. Výstupom aktivít je zhodnotenie  turisticky exponovaných a  relaxačných  priestorov centra mesta a celkové  zatraktívnenia Starého Mesta ako turistickej destinácie.

Projekt, ktorý zahŕňa dosadbu krov na Rybnom námestí, úpravu a údržbu zelene na Dvořákovom nábreží a Medickej záhrade, údržbu trávnatých plôch na Hviezdoslavovom námestí, výsadbu cibuľovín,  obnovu živého plota v Grassalkovichovej záhrade, čistenie komunikácií v historickom jadre mesta, renováciu mobiliáru, opravu dlažby na Hviezdoslavovom námestí a iné aktivity, finančne podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava účelovou dotáciou.

Celý článok
14.11.2017
image

Ako si plánovať finančný rozpočet  v rodine?  Viete, aká  je spotreba Vašej domácností a ako ju regulovať ? Aké sú príležitosti a hrozby vo vzťahu k spotrebe domácnosti?  Je potrebná finančná rezerva? A ako ju vytvoriť a udržať .... ? 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

20.11.2017

do 05.12.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/49392/2017/STA/Bel

"oprava evidencie súpisných čísiel, bytový dom na ulici Bradlianska 13"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49560

"Dáša Žilavá"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49557

"Milan Počjatek"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49558

"Dagmar Mikuličová"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49555

"Radomír Staš"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49551

"František Terebeššy"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49552

"Katarína Pálffyová"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49559

"Natália Doležalová"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49544

"Milan Tomáň"

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49550

"Ing. Dušan Horecký"

Všetky oznamy