Aktuality

21.11.2017
image

S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa Školská jedáleň pri ZŠ Dubová 1 v Bratislave mohla zapojiť do projektu  „Zdravie na tanieri 2017“.  Získané finančné prostriedky boli využité v rámci akcie „Kvalitné stravovanie = zdravý život pre naše deti“,  ktorej cieľom bola propagácia zdravej výživy, prevencia obezity, a to motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov s podporou využitia regionálnych potravinárskych produktov a sprievodnými aktivitami (prednášky, športová olympiáda, jablková burza a iné).

Celý článok
20.11.2017
image

STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY na Hviezdoslavovom námestí začínajú už tento piatok,  24. novembra.

Slávnostne ich otvoríme o 18.00 na Hviezdoslavovom námestí príhovorom starostu Starého Mesta, Radoslava Števčíka.

Celý článok
16.11.2017
image

Mestská časť od 20.11.2017 zriaďuje nepretržitú dispečerskú službu na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v správe MČ. Kontakt na dispečing 09 14 222 055.

Celý článok
16.11.2017
image

Včera sme absolvovali odborný workshop k Panenskej ulici, na ktorom zaznelo mnoho prínosných názorov, ktorých výsledkom bude spoločný Manuál verejného priestoru. Zahŕňať bude v ideálnom prípade nielen Panenskú, ktorú riešime primárne, ale i okolité ulice. Na stretnutí sme počuli názory organizačného teamu Punkt, ktorý v spolupráci s mestskou časťou vyhodnotil výsledky ankety pre verejnosť, názory architektov, zástupcov Cyklokoalície, poslancov Starého Mesta, historikov a priateľov ulice :).

Celý článok
14.11.2017
image

V mesiacoch júl - december 2017 realizovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto na území Starého  Mesta aktivity zamerané na podporu cestovného ruchu. Ich cieľom bolo zníženie kontrastu medzi koncentráciou významných prvkov atraktivity pre turistov a návštevníkov hlavného mesta a fyzickým stavom verejných priestorov, zelene a komunikácií, vrátane čistoty a údržby tohto územia. Výstupom aktivít je zhodnotenie  turisticky exponovaných a  relaxačných  priestorov centra mesta a celkové  zatraktívnenia Starého Mesta ako turistickej destinácie.

Projekt, ktorý zahŕňa dosadbu krov na Rybnom námestí, úpravu a údržbu zelene na Dvořákovom nábreží a Medickej záhrade, údržbu trávnatých plôch na Hviezdoslavovom námestí, výsadbu cibuľovín,  obnovu živého plota v Grassalkovichovej záhrade, čistenie komunikácií v historickom jadre mesta, renováciu mobiliáru, opravu dlažby na Hviezdoslavovom námestí a iné aktivity, finančne podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava účelovou dotáciou.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

22.11.2017

do 07.12.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/49805/2017/STA/Bel

"oprava evidencie súpisných čísel a druhu stavby, bytový dom na Čajkovského 7"

22.11.2017

do 07.12.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/49801/2017/STA/Bel

"oprava evidencie súpisných čísel a druhu stavby, bytový dom na Čajkovského 12"

22.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49989

"Boris Nikulin"

22.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49995

"Imrich Finta"

22.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49991

"Milan Počjatek"

22.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o podanom odvolaní

Značka: 8281/49616/2017/STA/Kno

"Stavebné úpravy bytového domu, Karadžičova 51"

22.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49866

"Martin Mindok"

22.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o začatí konania

Značka: 10997/49595/2017/STA/Kam

"Zmena vykurovania bytu č. 9 na 5. poschodi bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava"

22.11.2017

do 07.12.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8839/49750/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SO A 04 Dom AC"

22.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Značka: 8447/49788/2017/STA/Vas

"sanačné opatrenia pre zabezpečenie stability existujúceho oporného múru, Fialkové údolie 29"

Všetky oznamy