Aktuality

23.02.2017
image

Jakubovo námestie, ktoré sa nachádza okolo mestského parku a nesie názov po prvom bratislavskom richtárovi Jakubovi, je významný verejný priestor, ktorého súčasný stav je nevyhovujúci. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto má záujem revitalizovať park na Jakubovom námestí i priľahlé komunikácie. 

Celý článok
22.02.2017
image

Obyvatelia zóny medzi Fazuľovou, Školskou a Slovanskou ulicou neprídu o parkovacie miesta, naopak vedeniu Starého Mesta sa podarilo vytvoriť aj nové. 

Celý článok
14.02.2017
image

Oznamujeme obyvateľom Starého Mesta, že mestská časť Bratislava–Staré Mesto organizuje v Staromestskej sieni dňa 15.2.2017 v čase od 9:00 do 12:00 h meranie  cholesterolu,  tlaku krvi a poradenstvo. Meranie uskutočnia zdravotnícky pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Celý článok
13.02.2017
image

V sobotu na Hviezdoslavovom námestí poriadne žilo. Fašiangy v Starom Meste pritiahli aj tento rok množstvo malých i veľkých návštevníkov. Dobrá nálada a výborné zabíjačkové špeciality dotvárali tú správnu atmosféru.

Celý článok
10.02.2017
image

Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a k zápisu na predpimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2017/18

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z     8. 12. 2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2017/2018 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto v piatok 21. apríla 2017 a v sobotu 22. apríla 2017.

Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej školy.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

24.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9191

"Milan Weissabel"

24.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9185

"Ing. Alen Horecký"

24.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9186

"Richard Wagner"

24.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9189

"Michaela De-Ottová"

24.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9181

"Stanislav Šebo"

23.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9103

"Anna Mezeiová"

23.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9108

"Dušan Novák"

23.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9106

"Rudolf Paiš"

23.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9104

"Augustín Horváth"

23.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9097

"Radomír Staš"

Všetky oznamy