Aktuality

16.01.2018
image

Mestská časť Staré Mesto vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nájom  priestorov po bývalej kaviarni  Propeler na Rázusovom nábreží. Záujemcovia o prevádzkovanie kaviarne či cukrárne však budú musieť splniť aj podmienku na predaj doplnkového tovaru. Rozhodlo o tom miestne zastupiteľstvo koncom minulého roka. O čo ide - vysvetľuje starosta Starého Mesta Radoslav Števčík: „ Budúci nájomca, ktorý vzíde z verejnej súťaže, by mal v priestoroch zabezpečiť aj predaj suvenírov,   informačno  - propagačné materiály hlavného mesta  Bratislavy ako aj Slovenska, ale aj predaj turistickej karty Bratislava Tourist Card. Je to forma aktívnej podpory cestovného ruchu a miesto v bezprostrednej blízkosti osobného prístavu je na to ideálne.“

Záujemcovia o priestory bývalej kaviarne Propeler, ktoré majú plochu takmer 70 metrov štvorcových môžu svoje ponuky zasielať miestnemu úradu do konca januára. Víťaz bude známy do 20.februára. Podrobnejšie informácie o verejnej obchodnej súťaži nájdete tu.

Celý článok
15.01.2018
image

Dňa 2. februára o 9,30 hod bude na Okresnom úrade Bratislava na Tomášikovej 46 prerokovaný „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020". Podrobnosti si môžete prečítať tu. 

Celý článok
15.01.2018
image

Západoslovenská distribučná a.s. sa obracia na majiteľov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú dreviny s výškou zasahujúcou do elektrického vedenia. O postupe pri ich oreze sa dočítate tu. 

Celý článok
15.01.2018
image

V roku 2017 pribudlo v Starom Meste 525 novonarodených detí. Mestská časť prispieva ich rodičom jednorazovým nenávratným príspevkom vo výške 100.- eur. „Som rád, že naša mestská časť hospodári tak, že sme schopní prispieť každej rodine, kde pribudne ďalší člen,“ hovorí o príspevku pri narodení dieťaťa starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Rodičom zároveň dáva do pozornosti, aby si o tento príspevok požiadali na Oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu Staré Mesto.  K dnešnému dňu bolo na príspevok pri narodení dieťaťa vyplatených 28 200 eur. 

Celý článok
10.01.2018
image

Mestská časť Staré Mesto – Bratislava otvorila nový psí výbeh na Palárikovej ulici v blízkosti Hlavnej železničnej stanice.  Je to už tretí výbeh pre domácich miláčikov v tejto mestskej časti.

Majitelia psov tak získali novú lokalitu, kde je možný voľný pohyb zvierat v neobmedzenom čase. Plocha oploteného výbehu je až 420 metrov štvorcových. „Teším sa, že sme opäť mohli prispieť k lepšiemu spolunažívaniu obyvateľov a zároveň aj k zvýšenej čistote a poriadku na staromestských uliciach a verejných priestranstvách,“ povedal starosta Radoslav Števčík.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2597

"Mgr. Dana Kriváňová"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2596

"Zsolt Snírer"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2592

"Marián Kužma"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2591

"Richard Wagner"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2589

"Richard Wagner"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2575

"Nikola Duchovičová"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2578

"Richard Prekala"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2588

"Jana Eisenhammerová"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2586

"Mikuláš Hodúr"

16.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2582

"Mikuláš Hodúr"

Všetky oznamy