Aktuality

31.05.2016
image

Dňa 22.9.2015 zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zobralo na vedomie uznesením č.  99/2015 Informáciu o príprave Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Staré Mesto na roky 2016 – 2020. Na základe tejto informácie bol v tvorivom a interaktívnom procese spracovaný návrh tejto koncepcie. V záujme mestskej časti je pripraviť materiál, ktorý bude zohľadňovať špecifiká MČ a zároveň vychádzať z požiadaviek Staromešťanov. Preto si Vás dovoľujeme pozvať na verejnú prezentáciu a tvorivú diskusiu k  pripravenému návrhu Koncepcie kultúrnej politiky, ktorá sa uskutoční 7. júna 2016 o 17.30 hod v priestoroch Zichyho paláca. Viac: www.odkultury.sk

 

Celý článok
31.05.2016
image

OZNÁMENIE

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku materských škôl v čase letných prázdnin 2016.

Počas prerušenia prevádzky materských škôl budú deti sústredené v týchto materských školách:

Celý článok
30.05.2016
image

Dovoľujeme si vás pozvať na výstavu k 140. výročiu úmrtia Ch. Boteva, ktorú pripravujeme v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom. Vernisáž sa bude konať 2. júna o 16.00 hod. v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a.

Celý článok
30.05.2016
image

Staromestská knižnica pripravila pre deti a mládež do 15 rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí darček. Všetci, ktorí ešte nie sú našimi čitateľmi, môžu 1. júna 2016 získať bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu.

Príďte medzi nás!

Celý článok
27.05.2016
image

Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na Židovskej ulici, spoločnosť OLO a.s. umiestnila pre obyvateľov náhradné 1100 l zberné nádoby, aby bol do ukončenia prác zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu zo stanovíšť. Prosíme obyvateľov, aby svoj odpad dočasne vkladali do 1100 l zberných nádob. Nádoby pri bytových domoch budú vyprázdnené po ukončení stavebných prác, ihneď ako bude komunikácia pre našu zvozovú techniku prejazdná.
Umiestnenie 1100 l zberných nádob:Oproti domu č. 21                                              

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4708
"Pavol Riečica"

pdf oznamenie_16_0167.pdf (PDF, 57.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4664
"Simona Móžiová"

pdf oznamenie_16_0166.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4662
"Anton Erős"

pdf oznamenie_16_0165.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4658
"Veronika Lenghardtová"

pdf oznamenie_16_0164.pdf (PDF, 57.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4657
"Iveta Žofková"

pdf oznamenie_16_0163.pdf (PDF, 57.3 KiB)
Všetky oznamy