Aktuality

06.10.2015
image

Od 20. novembra do 23. decembra 2015 sa budú na Hviezdoslavovom námestí konať tradičné Staromestské vianočné trhy. Ani tento rok nebude na Hviezdoslavovom námestí chýbať klzisko a vianočný stromček. Tento rok staromestská samospráva ponúkne návštevníkom trhov spolu 20 stánkov z nich 10 stánkov ponúkne návštevníkom občerstvenie vo forme tradičných kulinárskych pochúťok a nápojov a 10 stánkov bude ponúkať rôzne druhy suvenírov, vianočných darčekov a remeselných výrobkov. Samozrejme aj tento rok dostane na Staromestských vianočných trhoch priestor aj charita. Jeden stánok bude špeciálne vyčlenený pre charitatívne organizácie, pričom každý deň tu dostane priestor jedna z nich a výťažok poputuje na dobročinné účely. Návštevníkom Staromestských vianočných trhov budú k dispozícii aj vynovené verejné toalety na Námestí Eugena Suchoňa, ktoré budú počas trvania trhov otvorené od 10.00 hod do 22.00 hod.

Celý článok
05.10.2015
image

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto pripravila v rámci októbra Mesiaca úcty k starším  pre seniorov zaujímavý program, ktorý si môžete pozrieť na priloženom plagáte. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Celý článok
05.10.2015
image

Pozývame Vás na Týždeň českej detskej literatúry 5. - 9. októbra 2015, ktorý organizujeme po prvýkrát v spolupráci s Knihovnou města Olomouce.

Celý článok
05.10.2015
image

6. októbra od 16,00 hod bude zasadať mimoriadne Miestne zastupiteľstvo. Poslanci budú rokovať v Staromestskej sieni úradu na Vajanského nábreží 3 v Bratislave. Navrhované body programu sú:

1.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopľňa všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.12/2014 o  dani z nehnuteľnosti

2.Informácia o zámere stať sa členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh na schválenie podania žiadosti o členstvo v Bratislavsekj organizácii cestovného ruchu.

Celý článok
01.10.2015
image


Staromestská knižnica ponúka v októbri všetkým záujemcom:
Bezplatný zápis seniorov - nových čitateľov nad 60 rokov vo všetkých pobočkách knižnice
Krása  staroby, staroba v kráse.
Výstava ručných  prác klientov Seniorcentra na Podjavorinskej ul., zariadenia pre seniorov OHEL DAVID a Strediska Evanjelickej  DIAKÓNIE.  
1. - 31. október 2015, pobočka Panenská 1 v čase výpožičných hodín
Internet a e-mail pre seniorov. Kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov z cyklu Zelená pre seniorov. Termín: 10. - 16. október 2015,  pobočka Panenská 1. Kontakt: 02/54411874.

Viac informácií na www.starlib.sk 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 06.10.2015

9788/41078/2015/STA/Kno
"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY Bratislava - 1. etapa"

pdf infoEIA_15_054.pdf (PDF, 1.2 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.10.2015 do 25.10.2015

41471
"Katarína Magyarová"

pdf oznamenie_15_1300.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.10.2015 do 25.10.2015

41422
"PhDr. Emília Herzogová"

pdf oznamenie_15_1299.pdf (PDF, 58.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.10.2015 do 25.10.2015

41424
"Zsolt Snírer"

pdf oznamenie_15_1298.pdf (PDF, 57.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.10.2015 do 25.10.2015

41397
"Ing. Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_15_1297.pdf (PDF, 58.9 KiB)
Všetky oznamy