Aktuality

21.10.2014
image

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto verejne vyzýva advokátske kancelárie ako potenciálnych záujemcov, aby si do dňa 30.11.2014, podali do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o spoluprácu s mestskou časťou pri realizácii právnej poradne s uvedením svojej hodinovej sadzby/výšky tarify za 1 úkon (max. výška je výška tarify podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) za právnu pomoc klientom poslaným od mestskej časti; prípadne s uvedením konkrétneho advokáta, za ktorým môžu ísť.

Celý článok
21.10.2014
image

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí SR, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 mestská časť Bratislava-Staré Mesto zriadila Námietkovú kanceláriu, ktorá sa nachádza v priestoroch. Centra služieb občanom na prízemí budovy Miestneho úradu na Vajanského nábreží 3. K dispozícií je každý pracovný deň nasledovne: Pondelok  – Štvrtok  od 7.30 hod do 17.00 hod; Piatok od 7.30 hod do 15.00 hod. 

Celý článok
21.10.2014
image

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do miestneho zastupiteľstva, deleguje do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka najneskôr 20 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 26. októbra 2014.

Celý článok
20.10.2014
image

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014, budú pracovníci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručovať do poštových schránok oznámenia o čase a mieste konania volieb. Doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb sa uskutoční v dňoch od 10.10.2014 do 20.10.2014 .

 

Celý článok
17.10.2014
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pristupuje nielen k opravám komunikácií, ale aj k oprave poškodených schodov. Na mnohých z nich sa zhoršil stav v súvislosti s nepriaznivým počasím a prívalovými dažďami. Za uplynulých šesť mesiacov opravila mestská časť schody na Čapkovej, Tablicovej, Žižkovej či Hlbokej ceste. Momentálne sa pracuje na opravách schodov na Mikulášskej ulici aj Staroturskom chodníku. V pondelok, 24. októbra, by sa podľa plánu malo začať s opravou problematickej komunikácie Nad Lomom. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie termínu a miesta konania dražby a opätovnej dražby

Vyvesené od 24.10.2014 do 28.11.2014

Ex 2919/11
"Exekútorský úrad Bratislava"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.10.2014 do 10.11.2014

46764
"Ladislav Longauer"

pdf oznamenie_14_1144.pdf (PDF, 115 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.10.2014 do 10.11.2014

46768
"Mária Kmeťová"

pdf oznamenie_14_1143.pdf (PDF, 114.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.10.2014 do 10.11.2014

46766
"Patrik Heriban"

pdf oznamenie_14_1142.pdf (PDF, 114.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.10.2014 do 10.11.2014

46763
"Jozef Wagner"

pdf oznamenie_14_1141.pdf (PDF, 115.7 KiB)
Všetky oznamy