Aktuality

09.08.2018
image

Vážení občania, 

BVS, a.s., oznamuje, že na ulici Bezručova bude dňa 15.8.2018 v čase od 8:00 do 12:00 hodiny dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu.

Celý článok
09.08.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním, na skrátený pracovný úväzok

Miesto výkonu práce: Heydukova 25, Bratislava

Termín nástupu: 1. septembra 2018

Celý článok
09.08.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním

miesto výkonu práce: staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

termín nástupu: 15. septembra 2018

Celý článok
09.08.2018
image

Vážení občania,

vzhľadom na meteorologické výstrahy pred vysokými teplotami skracuje sa pracovný čas na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v dňoch 09.08. - 10.08.2018 do 12:00 hod. Skrátenie pracovného času sa týka aj kontaktného pracoviska Centrum služieb občanom. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
06.08.2018
image

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že počnúc dňom 06.08.2018 až do 20.08.2018 z dôvodu montáže dodanej technológie (t. j. výťahu vrátane všetkých potrebných komponentov) budú platiť obmedzenia pohybu osôb v priestoroch chodieb pri výťahovej šachte na všetkých podlažiach miestneho úradu.

V tejto súvislosti dbajte, prosím, na zvýšenú pozornosť!

Predpokladaný termín poslednej fázy realizácie (montáže) výťahu v podobe drobných stavebných opráv je do 26.08.2018.

Týmto ďakujeme za Vašu trpezlivosť a rešpektovanie obmedzení vzniknutých v súvislosti s výstavbou výťahu v priestoroch tunajšieho úradu.

 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

13.8.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8444/35105/2018/STA/Kno

"Oznámenie - informácia o začatí kolaudačného konania o časti stavby Administratívna budova...

13.8.2018

do 29.08.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: MAGS SSU 48391/2018/386221-3/Hu

"Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské Nivy -...

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35324

"Marek Procházka"

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35395

"Milan Počjatek"

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35326

"Danica Fridová"

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35321

"Elida Tato Tedin"

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35323

"Pavel Orlík"

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35322

"Mariangela Giovannini"

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2622/34902/2018/STA/Sul

"Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad, Žižkova 30, Bratislava"

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35170

"Steven Snow"

Všetky oznamy