Aktuality

08.02.2016
image

Pracovníci miestneho úradu Staré Mesto vykonali kontrolný deň na stavbe strechy na základnej škole Hlboká. Konštatovali, že stavebné práce pokračujú v súlade s harmonogramom prác.

Celý článok
08.02.2016
image

V súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa výkonu volebného práva mestská časť si dovoľuje upozorniť voličov na nasledovné dôležité zmeny, ktoré čakajú na voličov pri voľbách do NR SR:

 

-          Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR sa doručuje do domácnosti v jednom vyhotovení (nie ako v minulosti na meno každého voliča, tzn. že do domácnosti boli doručované oznámenia v počte zodpovedajúcom počtu osôb tvoriacich domácnosť)

-          prevzatie hlasovacích lístkov a prázdnej obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom

-          volič má povinnosť odložiť nepoužité hlasovacie lístky do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov – v opačnom prípade hrozí pokuta vo výške 33,– eur

Celý článok
05.02.2016
image

Vážení občania, od dnešného dňa nájdete vo svojich schránkach februárové číslo Staromestských novín. V prípade, že Vám noviny nebudú doručené, nahláste prosím túto skutočnosť na: redakcia@staremesto.sk.  

Celý článok
05.02.2016
image

Staromestská knižnica pozýva všetkých záujemcov  na výstavu obrazov  amatérskej výtvarníčky Eleny Chartnúchovej Realita trochu inak 

Výstava je verejnosti prístupná od 8. do 26. februára 2016 v pobočke na Karažičovej 1.
Vstup je zdarma v čase výpožičných hodín.
Viac informácií na www.starlib.sk

Celý článok
03.02.2016
image

Mestská časť Staré Mesto v dňoch 8.-15.februára zabezpečila opravu vozovky na Grosslingovej ulici v úseku Klemensova - Bezručova ulica.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

8.2.2016

do 23.02.2016

Rozhodnutie

Značka: 156/4696/2016/STA/Kam/G-6

"Polyfunkčný bytový dom, Nám. 1. mája 6"

8.2.2016

do 23.02.2016

Rozhodnutie

Značka: 493/2689/2016/STA/Ham

"o umiestnení stavby č. 1354 na líniovú stavbu s názvom: BA 0659 BR - 1001BR - Fazuľová"

8.2.2016

do 10.02.2016

Oznámenie termínu a miesta konania opätovnej dražby

Značka: Ex 4538/14

"Exekútorský úrad Bratislava"

5.2.2016

do 09.02.2016

Oznámenie o upustení od opakovanej dobrovoľnej dražby

Značka: DD PSO091/15

"Platiť sa oplatí s.r.o."

5.2.2016

do 22.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6013

"Zuzana Vošková"

Všetky oznamy