Aktuality

02.09.2014
image

 Po letnej pauze sa v septembri opäť začne program projektu Poznaj Staré Mesto.

Celý článok
27.08.2014
image

Staromestská knižnica oznamuje všetkým návštevníkom letnej čitárne v Medickej záhrade, že jej prevádzka sa skončí v nedeľu 31. augusta 2014. Čitatelia i návštevníci môžu využiť služby knižnice vo všetkých jej pobočkách. Viac informácií na www.starlib.sk.

Celý článok
25.08.2014
image

 V mesiacoch september až december 2014 bude mestská časť pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.) a drobný stavebný odpad. Akcia je súčasťou každoročného jarného a jesenného upratovania. Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Celý článok
25.08.2014
image

  Jesenný zber a odvoz biologického odpadu – konárov zo stromov a krovín od obyvateľov Starého Mesta (fyzické osoby) sa začne od pondelka 6.10.2014. Bezplatná služba, ktorej zámerom je podpora zhodnocovania biologického odpadu, bude prebiehať rovnako ako po minulé roky v jednotlivých týždňoch na vopred určených trasách. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr v týždni pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. Nahlásiť sa môžu na telefónnych číslach 02/59 246 325 alebo 02/59 246 333 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: zuzana.baniova@staremesto.sk .

Celý článok
25.08.2014
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Staromestská knižnica a vydavateľstvo TRIO Publishing Vás pozývajú do letnej čitárne v Medickej záhrade v utorok 26. augusta 2014 o 17.00 h na stretnutie s prof. Ing. arch. Jankou Krivošovou, PhD. Vstup je voľný!

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38442
"Patrik Heriban"

pdf oznamenie_14_916.pdf (PDF, 84.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38440
"Miroslav Krajčírik"

pdf oznamenie_14_915.pdf (PDF, 84 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38439
"Zuzana Szakálová"

pdf oznamenie_14_914.pdf (PDF, 84.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38428
"Valéria Hlaváčová"

pdf oznamenie_14_910.pdf (PDF, 85.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38425
"Eugen Barta"

pdf oznamenie_14_909.pdf (PDF, 84.2 KiB)
Všetky oznamy