Aktuality

27.06.2017
image

Čerstvý sedemdesiatnik František Mikloško si prevzal pamätný list starostu mestskej časti Staré Mesto za občiansku angažovanosť v boji za ľudské práva. Ako povedal bývalý politik " hrdým je Staromešťanom viac ako štyridsať rokov". Pripájame sa k blahoželaniam oslávencovi.

Celý článok
27.06.2017
image

Júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva bude v utorok 27. júna o 9,00 hod v Staromestskej sieni miestneho úradu.

Celý článok
22.06.2017
image

Radi by sme podrobnejšie spoznali stav a vývoj parku v minulosti. Azda je na to posledná možnosť v tomto čase, v týchto mesiacoch. Preto sa obraciame na starých Prešpurákov, ich potomkov a príbuzných.

Celý článok
22.06.2017
image

Vzhľadom na aktuálny postup prác  bude uzávera  v slepej časti Mikulášskej ulice (priestor pred Mikulášskou č. 1), z dôvodu výmeny kamennej dlažby v termíne od 19.6.2017 do 19.7.2017. (nie do 23.7.2017)

Horná časť (nad horným líniovým odvádzačom zrážkových vôd) bude úplne uzavretá od 19.6.2017 do 19.7.2017.
Spodná časť (pod horným líniovým odvádzačom zrážkových vôd) vzhľadom na aktuálny postup prác  bude uzavretá pre motorové vozidlá od 26.6.2017 do19.7.2017   (nie 1.7.2017 do 23.7.2017)

Celý článok
21.06.2017
image

Práce na obnove vodorovného dopravného značenia zabezpečuje náš zmluvný partner spoločnosť SARUOTE s.r.o. , obnova vodorovného dopravného značenia je realizovaná v zmysle prerokovaného a schváleného projektu v Operatívnej komisii Hlavného mesta SR Bratislavy za účasti Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Práce začali 19.06.2017, dodávateľ začal s obnovou od vstupu z Krížnej ulice, pokračoval v smere k parkovisku, ktoré je už tiež vyznačené. Teraz bude pokračovať v smere ku Záhradníckej ulici. Práce sa snaží realizovať tak, aby čo v najmenšej miere obmedzil parkovanie vo vnútrobloku. Ďakujeme za trpezlivosť.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29629

"Marcus Sannwald"

28.6.2017

do 13.07.2017

Verejná vyhláška

Značka: 16969/2017/SL/43106-M

"Rozhodnutie ministra číslo 62/2017"

28.6.2017

do 13.07.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8467/29463/2017/STA/Kul

"Mlynské Nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X2 Spoločné zariadenie...

28.6.2017

do 13.07.2017

Rozhodnutie

Značka: 2189/27519/2017/STA/Kil

"SO-01 Komunikácie a spevnené plochy - Plocha statickej dopravy, Žilinská ulica"

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29503

"Zoltán Pilo"

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29518

"Richard Wagner"

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29512

"Michal Kalafut"

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29461

"Patrícia Červencová"

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29481

"Dušan Vdovjak"

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29462

"Dagmar Mikuličová"

Všetky oznamy