Aktuality

25.08.2016
image

Návrh architektonicko - urbanistického riešenia verejného priestoru Šafárikovo námestie  v Bratislave spracuje pre Mestskú časť Bratislava – Staré Mesto združenie f&b cc & Hrbáň. Vyplýva to z podpisu zmluvy medzi mestskou časťou a spomínaným združením. V predchádzajúcej súťaži návrhov sa umiestnili na druhom mieste pre priestor Šafárikovho námestia a vyhrali v časti Fajnorovho nábrežia. Nakoľko víťaz súťaže pre priestor Šafárikovho námestia  cenovú ponuku nepredložil, vyhlasovateľ súťaže vyzval na predloženie cenovej ponuky autora súťažného návrhu vyhodnoteného v súťaži návrhov ako druhého v poradí podľa počtu udelených bodov v danom priestore. 

Celý článok
24.08.2016
image

Mestská časť Staré Mesto tento týždeň realizovala novú úpravu kruhov okolo stromov na Grösslingovej ulici pred Liga pasážou. Štrkový povrch bol nahradený kompaktným gumovým povrchom, ktorý je vodopriepustný, ekologický a ohľaduplný k stromom. Ide o nové riešenie, ktoré chce samospráva využívať tam, kde okolo stromov nie sú podmienky na rast trávy či trvaliek a je potrebné zabezpečiť pochôdznosť ochranných kruhov.

Celý článok
23.08.2016
image

Staromestská knižnica v  spolupráci s vydavateľstvom Absynt a Rakúskym kultúrnym fórom Vás pozýva na Čítanie v tráve s autorom knihy Americký cisár Martinom Pollackom a prekladateľom Michalom Hvoreckým do letnej čitárne v Medickej záhrade vo štvrtok 25. 8. 2016 o 16.30 hod. 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a.

Celý článok
23.08.2016
image

Stavebný úrad pri MČ Staré Mesto vykonáva štátny stavebný dozor na stavbe na Bezručovej ulici. Stavebníka úrad vyzval, aby organizáciou staveniska a harmonogramom prác v čo najmenšej miere zaťažoval obyvateľov blízkeho okolia. Úrad tiež navrhuje, aby stavebník pravidelne výveskami na vchodoch informoval o ďalšom postupe stavebných prác.

Celý článok
18.08.2016
image

Dňa 22.8.2016 začne SPP distribučná s prácami na výmene plynového potrubia na Židovskej ulici a následne sa bude asfaltový povrch vozovky meniť na kamennú dlažbu v úseku od Mikulášskej ulice č. 29 po Kapucínsku ulicu. Tento úsek bude z tohto dôvodu úplne uzavretý pre automobilovú dopravu s predpokladaným termínom ukončenia 30.10.2016. V tomto období bude pre autá možný prístup z Nábrežia arm. gen. Ľudvíka Svobodu po Židovskej ulici. Prístup bude umožnený len prevádzkam a občanom bývajúcich v dotknutej oblasti. Preto je nutné v čo najkratšom čase poslať ŠPZ automobilov občanov bývajúcich v dotknutej oblasti na e-mailovu adresu: vladimir.trebichavsky@staremesto.sk  

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4708
"Pavol Riečica"

pdf oznamenie_16_0167.pdf (PDF, 57.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4664
"Simona Móžiová"

pdf oznamenie_16_0166.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4662
"Anton Erős"

pdf oznamenie_16_0165.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4658
"Veronika Lenghardtová"

pdf oznamenie_16_0164.pdf (PDF, 57.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4657
"Iveta Žofková"

pdf oznamenie_16_0163.pdf (PDF, 57.3 KiB)
Všetky oznamy