Aktuality

29.03.2017
image

Úradníci Miestneho úradu Staré Mesto prispejú k jarnému upratovaniu. V piatok 31.marca budú čistiť verejné priestory napríklad na nábreží, na Rybnom námestí, v Grassalkovichovej záhrade, v parku na Belopotockého. Pomôžu tiež pri záhradníckych prácach v areáli materských škôl. Z tohto dôvodu bude miestny úrad v tento deň zatvorený vrátane matriky. Centrum služieb občanom bude fungovať v normálnom režime, teda od 7,30 do 13,30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
28.03.2017
image

Marcové rokovanie miestneho zastupiteľstva bude v utorok 28. marca o 9,00 hod v Staromestskej sieni miestneho úradu.

Celý článok
27.03.2017
image

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto si chce pozorne vypočuť názory obyvateľov na riešenie verejných priestorov Jakubovho námestia. V privom rade ide o mestský park, ale v nadväznosti naň aj o okolité komunikácie s parkovaním. Získané podnety budú slúžiť ako podklad pre pripravovanú revitalizáciu. Vaše názory prosím zasielajte do 24.4. elektronicky na jakubak@staremesto.sk, alebo poštou na adresu úradu meststej časti. Ďakujeme.

Link na anketu nájdete po rozkliknutí tu.

Celý článok
21.03.2017
image

Revitalizácia parku, ktorý sa nachádza medzi ulicami Alžbetínska, Dobrovičova, Gajova a Štúrova predstavuje transformáciu bývalého vnútrobloku s množstvom nevyužiteľných spevnených plôch na menší moderný mestský park. Hlavnou devízou nového parku teda bude nárast kvalitných prírodných plôch na úkor spevnených. Prečo Landererov park? Na mieste parku kedysi stál Landererov palác, ktorý bol zničený počas 2 sv. vojny pri bombardovaní mesta a následne odstránený. V samotnom parku bude odkaz na historickú stopu Landerovho paláca. Dôležitým aspektom návrhu je doplnenie stromoradia celtisov pozdĺž Alžbetínskej ulice do aleje a vytvorenie mlatového chodníka, v snahe prepojiť centrum mesta s riekou Dunaj.

Celý článok
20.03.2017
image

Upozoňujeme, že dňa 31.marca v čase od 8,30 do 12,30 hod bude na spotrebnom miste Továrenská ulica č.8 prerušená dodávka elektriny. Informovala o tom spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

29.3.2017

do 17.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14744

"Zoltán Horváth"

29.3.2017

do 17.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14746

"Jozef Bařica"

29.3.2017

do

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017

"o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s...

29.3.2017

do

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017

"o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti...

29.3.2017

do 17.04.2017

Verejná vyhláška

Značka: 100517337/2017

"HUMAN PROLOGIC s.r.o."

29.3.2017

do 17.04.2017

Verejná vyhláška

Značka: 13095/2017/SV/23802

"Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - rozhodnutie"

29.3.2017

do 17.04.2017

Verejná vyhláška

Značka: 100517013/2017

"HoBen's Management s. r. o."

29.3.2017

do 17.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14603

"Dušan Novák"

29.3.2017

do 17.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14612

"Ján Pokoš"

29.3.2017

do 17.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14608

"Igor Keller"

Všetky oznamy