Aktuality

19.04.2018
image

Bratislavské mestské dni 20. - 22. apríl 2018

Staromestská knižnica ponúka v rámci celomestskej akcie:

  • bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu pre nových čitateľov v dňoch 20. – 23. 4. 2018 vo všetkých pobočkách knižnice,
  • vlastivednú vychádzku na Bratislavský hrad – organizované podujatie pre žiakov ZŠ Mudroňova, 20. 4. 2018 o 10.00 hod.
  • Bratislavskú burzu kníh v spolupráci s Mestskou knižnicou

21. 4. – 27. 4. 2016, nádvorie Mestskej knižnice, Klariská 16
pracovné dni: 8.00 – 19.00 hod., víkend: 10.00 – 18.00 hod.

 

Viac informácií na www.starlib.sk 

Celý článok
19.04.2018
image

Ďalšie kolo pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v Starom Meste

 

Z dôvodu zvýšeného záujmu obyvateľov Starého Mesta o veľkokapacitné kontajnery sa mestská časť rozhodla rozšíriť miesta ich pristavenia. V rámci druhé kola jarného zberu tak bude v mesiacoch máj až jún 2018 mestská časť bezplatne pristavovať ďalšie veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Celý článok
17.04.2018
image

Staromestská knižnica pripravila kurz práce s mobilnými aplikáciami. Je určený pre seniorov s vlastným smartfónom alebo tabletom nie starším ako 3 roky a bude sa konať v termíne od 23. do 27. apríla 2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod. v pobočke na Panenskej 1. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Potrebné je vopred sa prihlásiť. Podrobné informácie a prihlasovanie na tel. č.: 02/54411874, e-mail: sadlonova@starlib.sk.

Celý článok
16.04.2018
image

Oznamujeme Vám, že v dňoch 16. a 17.4.2018 bude Evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
13.04.2018
image

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto

 

v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších  predpisov

 

 

oznamuje

 

prerokovanie návrhu Zadania pre spracovanie územného plánu  zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava.

 

 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

20.4.2018

do 08.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18027

"Martin Hudák"

20.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Značka: 6405/17832/2018/STA/Kno

"Nárožie ulíc Dunajskej a Lazaretskej, bytový dom"

20.4.2018

do 20.05.2018

Verejná vyhláška

Značka: 128/17969/2018/DŽV/Čim

"Polyfunkčný objekt ISTER TOWER"

20.4.2018

do 06.05.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100746922/2018

"DÚ BA - 1. národný energetický investičný fond, a.s."

20.4.2018

do 08.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17921

"Renáta Viskupová"

20.4.2018

do 06.05.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100743458/2018

"DÚ BA - Marketing for companies, s.r.o."

20.4.2018

do 08.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17918

"Katarína Nováková"

19.4.2018

do 06.05.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Značka: 29/15329/2018/STA/Kno-K/52

"Hotel na Mariánskej ulici č. 11 v Bratislave"

19.4.2018

do 06.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby

Značka: 40/16607/2018/STA/Kno-K/55

"Nebytový priestor na 1. nadzemnom podlaží, Krížna 13"

19.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6348/17567/2018/STA/Gal

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova 10,...

Všetky oznamy