Aktuality

23.02.2018
image

V sobotu 24. marca 2018 obyvateľom Starého Mesta spoločnosť Envidom bezplatne odvezie nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. Preto je potrebné najneskôr do 21. marca 2018 kontaktovať  Miestny úrad mestskej časti   Bratislava – Staré Mesto: 

Celý článok
22.02.2018
image

Staromestská knižnica v spolupráci so sociálnym oddelením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris otvára ďalší bezplatný počítačový kurz pre seniorov – Staromešťanov. Kurz je určený pre začiatočníkov a bude sa konať v dňoch 11. – 15. júna 2018 denne od 9.00 do 13.00 v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej ul. Je potrebné vopred sa prihlásiť na tel. č.: 02-54411874, resp. mailom: sadlonova@starlib.sk.

Celý článok
16.02.2018
image

Miestny úrad poznajú niektorí Bratislavčania aj ako Jurenákov palác. Anton Jurenák bol zámožný mešťan – obchodník a bankár. Jeho dom viackrát navštívil hudobný skladateľ Johannes Brahms, ktorý učil Jurenákove dcéry hrať na klavíri. Obyvateľom domu bol aj svetoznámy český dirigent a operetný skladateľ Oskar Nedbal v čase, keď bol riaditeľom Slovenského národného divadla /1923-1926/  a v rokoch 1926-1930 ako hudobný riaditeľ v novovzniknutom Slovenskom rozhlase.

Týchto dvoch slávnych obyvateľov Jurenákovho paláca pripomínajú už aj pamätné tabule, ktorých inštaláciu navrhol miestny poslanec a historik Štefan Holčík.

Celý článok
14.02.2018
image

Tri kusy poškodených topoľov kanadských na nábreží medzi mostom SNP a komplexom River Park nahradí 5 platanov javorolistých. Podľa dendrologického posudku by mali mať topole hnilobu bázy kmeňa a poškodené koreňové nábehy, preto ich treba odborne odstrániť. Práce by sa mali začať vo štvrtok 15.februára a náhradná výsadba by sa mala dokončiť najneskôr do 30 dní. Podrobnejšie si môžete pozrieť celú dokumentáciu tu.

Celý článok
14.02.2018
image

Od 26. februára budú mať občania pohodlnejší prístup k službám staromestskej matriky. Sídliť bude v zrekonštruovaných priestoroch. Bezbariérový vstup bude priamo z Medenej ulice 2. Stránkové hodiny zostanú zachované. Jedinou výnimkou budú dni 22. a 23.februára, kedy sa bude matrika sťahovať. V tieto dni budú jej služby zredukované len na nahlasovanie úmrtí. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na vás vo vynovených priestoroch.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

23.2.2018

do 12.03.2018

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/17435-ZAV

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky"

23.2.2018

do 12.03.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100407750/2018

"KaTrip spol. s.r.o."

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Značka: 2659/8841/2018/DOP/Zub

"Bytový dom a rodinný dom, Drotárska cesta Bratislava"

23.2.2018

do 20.03.2018

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok

23.2.2018

do 05.03.2018

Dražobná vyhláška

Značka: 230Ex 78/17

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 5147/9001/2018/STA/Grm

"Prestavba a rozšírenie bytu č. 8, Klobučnícka 2"

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9297

"Rudolf Hujo"

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9311

"Igor Marek"

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9305

"Helena Vila Quispe"

23.2.2018

do 12.03.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9282

"Aleksandra Anna Zurek"

Všetky oznamy