Aktuality

01.07.2016
image

V termíne od 1. júla do 12. októbra 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v spolupráci s Ministerstvom vnútra uzatvorilo pre vozidlá Mostovú a Medenú ulicu. Do Medenej ulice a na miestny úrad MČ Staré Mesto sa vozidlá dostanú odbočením z Vajanského nábrežia cez Kúpeľnú doľava, Medená ulica bude ulica v tom čase slepá, tzn. obojsmerná so zachovaným obojstranným parkovaním.

Chodci sa na miestny úrad dostanú obvyklými chodníkmi, ale počas konania zasadnutí nebude možný priechod na Medenú ulicu od Mostovej. 

Pripájame link na www.skpres.sk, kde nájdete podrobný prehľad akcií a zasadnutí.

Celý článok
30.06.2016
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pripravila tento rok pre svojich obyvateľov novinku - možnosť športového vyžitia v čase letných prázdnin. 

K dispozícii budú otvorené školské dvory pri ZŠ Mudroňova, ZŠ Vazovova a ZŠ s MŠ M.R. Štefánika a Grösslingova.

Celý článok
29.06.2016
image

Plníme sľub, ktorý sme dali prváčikom na začiatku školského roka. Starosta mestskej časti Radoslav Števčík prisľúbil vtedy novopečeným školákom, že sladkú odmenu získa ten, ktorý prvý prečíta celú darovanú knižku. Koniec školského roka je na to ideálnou príležitosťou. Nakoniec sa ušlo každému. Prajeme všetkým prázdninujúcim pekné a príjemné leto.

Celý článok
28.06.2016
image

Júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva bude 28. júna o 9,00 hod v Staromestskej sieni miestneho úradu.

Celý článok
28.06.2016
image

Základné školy v mestskej časti Staré Mesto dosiahli najlepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka („monitor deviatakov“), Vyplýva to z údajov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktoré ústav poskytol Miestnemu úradu Staré Mesto. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4708
"Pavol Riečica"

pdf oznamenie_16_0167.pdf (PDF, 57.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4664
"Simona Móžiová"

pdf oznamenie_16_0166.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4662
"Anton Erős"

pdf oznamenie_16_0165.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4658
"Veronika Lenghardtová"

pdf oznamenie_16_0164.pdf (PDF, 57.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4657
"Iveta Žofková"

pdf oznamenie_16_0163.pdf (PDF, 57.3 KiB)
Všetky oznamy