Aktuality

21.03.2017
image

Revitalizácia parku, ktorý sa nachádza medzi ulicami Alžbetínska, Dobrovičova, Gajova a Štúrova predstavuje transformáciu bývalého vnútrobloku s množstvom nevyužiteľných spevnených plôch na menší moderný mestský park. Hlavnou devízou nového parku teda bude nárast kvalitných prírodných plôch na úkor spevnených. Prečo Landererov park? Na mieste parku kedysi stál Landererov palác, ktorý bol zničený počas 2 sv. vojny pri bombardovaní mesta a následne odstránený. V samotnom parku bude odkaz na historickú stopu Landerovho paláca. Dôležitým aspektom návrhu je doplnenie stromoradia celtisov pozdĺž Alžbetínskej ulice do aleje a vytvorenie mlatového chodníka, v snahe prepojiť centrum mesta s riekou Dunaj.

Celý článok
20.03.2017
image

Upozoňujeme, že dňa 31.marca v čase od 8,30 do 12,30 hod bude na spotrebnom miste Továrenská ulica č.8 prerušená dodávka elektriny. Informovala o tom spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
15.03.2017
image

Riaditeľka Staromestskej knižnice PhDr. Judita Kopáčiková prevzala 13. marca 2017 na slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc 2017 v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove cenu Slovenskej asociácie knižnic za aktívny čin roka – SAKAČIK 2016 - za projekt Môj prvý čitateľský preukaz.

Celý článok
15.03.2017
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pozýva Staromestských seniorov na verejnú generálku ELEKTRA 30.marca 2017 o 11:00 v divadle ASTORKA Korzo ´90. Lístok na predstavenie si môžete zakúpiť za 1 euro počas úradných dní v pondelokstredu, u pani Guldanovej na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, oddelenie sociálnych vecí. Potrebné je predložiť občiansky preukaz (môže byť aj fotokópia). 

 

Celý článok
14.03.2017
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto začala s výsadbou kríkov a stromov. Prvá lokalita, na ktorej boli vykonané sadové úpravy je priestor okolo opraveného schodiska na Havlíčkovej ulici. Svah okolo schodiska bol vyčistený, pokrytý geotextíliou , vysadený brečtanom a doplnený kôrou. Tieto úpravy majú slúžiť najmä na spevnenie pôdy a zabránenie jej zosuvu. V nižšej časti schodiska  sú vysadené okrasné kríky (muchovník, bršlen).

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13661

"Ing. Milan Kováčik"

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13643

"Blanka Újváriová"

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13641

"Vladimír Theimer"

23.3.2017

do 10.04.2017

Verejná vyhláška

Značka: 100494836/2017

"CRP - Slovakia s.r.o."

23.3.2017

do 10.04.2017

Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí

Značka: MAGS OD 28226/17-69746

"č. MAGS OD 35025/2016-52120 zo dňa 10.3.2016"

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 13287/2017

"Michael Urban"

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu

Značka: 03739/2017/CDD-5

"Oprava električkovej trate Špitálska ul."

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 13653/2017

"Mgr. Ján Matajs, Branislav Matajs"

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Značka: 2026/13353/2017/STA/Kno

"Vstavba bytu do podkrovia bytového domu, Rajská 12"

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o začatí územného konania

Značka: 6607/12827/2017/STA/Grm

"Dočasné parkovisko Karadžičova, Bratislava"

Všetky oznamy