Aktuality

16.10.2018
image

Dovoľujeme si upozorniť občanov a vlastníkov nehnuteľností na celoplošnú deratizáciu. Všetky dôležité informácie nájdete tu.

Celý článok
10.10.2018
image

Trh Žilinská bude fungovať minimálne do roku 2029, vďaka novej zmluve s majiteľom pozemkov. Aj vzhľadom na to Mestská časť Staré Mesto začne začiatkom novembra s výstavbou nového prestrešenia stánkov, aby predávajúci aj kupujúci mali väčšie pohodlie pri nakupovaní. s prácami by sa malo začať po sviatku Všetkých svätých.

Celý článok
08.10.2018
image

Októbrový Staromestský salón bude 10.októbra o 17,00 hodine v Pistoriho paláci. Privítame v ňom pani Magda Vášáryová.

Celý článok
05.10.2018
image
 Do 5.novembra si v Pistoriho paláci môžete pozrieť unikátnu výstavu takmer 200 diel výtvarných umelcov, ktorí žijú a tvoria v Starom Meste.Tešíme sa na stretnutie s vami.
Celý článok
03.10.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu:
opatrovateľ/ka, učiteľka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

18.10.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9753/44246/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8341/44658/2018/STA/Mys

"Administratívna budova č. 2, Čulenova"

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8297/44638/2018/STA/Mys

"Obytný súbor Čulenova - 2. etapa"

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8296/44301/2018/STA/Mys

"Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o súhlase s predÍžením lehoty na odstránenie nedostatkov

Značka: 7549/44379/2018/STA/Kil

"Rekonštrukcia vykurovania, Staromestská 6/D"

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s povolením terénnych úprav na časť stavby

Značka: 9753/44247/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 9536/44704/2018/STA/Bah

"Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť Kalvária"

18.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102028637/2018

"Recycle Tech s.r.o."

18.10.2018

do 05.11.2018

Rozhodnutie

Značka: 7534/39055/2018/STA/Zsi-UR

"Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie o stavebnej uzávere"

18.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102018037/2018

"EFES s. r. o."

Všetky oznamy