Nahláste nám svoj problém

Pomocou nasledujúceho formulára nám môžete nahlásiť vaše problémy.


Podnet je možné podať aj telefonicky, na číslo 02/59 246 246 je možné kedykoľvek zavolať a nechať na záznamníku svoj podnet.

Podnety spracúva na to určený pracovník, ktorý podľa charakteru podnetu jednotlivé požiadavky distribuuje konkrétnym oddeleniam úradu.

Na podnety ohľadom čistoty a poriadku operatívne zasahuje aj rýchla čata organizácie Vepos.

Prijímanie podnetov je prejavom novej kultúry vo vzťahu k občanovi založenej na princípoch ústretovosti, nulovej tolerancie ku korupcii aj k šikanovaniu a rovnakému prístupu ku všetkým bez ohľadu na ich spoločenské alebo ekonomické postavenie.