Stavebné povolenia

Ulica:

SU2018_321

 

Názov stavby:

Stavebné úpravy bytu č. 3, zmena dokončenej stavby na prízemí bytového domu Jakubovo nám. 1, Bratislava“,  pozemok parc. č. 8986/3, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

26/15834/2018/STA/Kno-G/15   zo dňa     9.4.2018SU2018_320

Názov stavby:

Dodatočné stavebné povolenie: zmena stavby pred dokončením: „Rodinný dom, Stará vinárska, Bratislava“,  pozemok parc. č. 2761/9 a 2762/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

1939/15415/2018/STA/Vas/K-49   zo dňa     6.4.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_319

 

Názov stavby:

Umiestnenie  stavby č. 1438 „Rodinný dom – Krčméryho 7, Bratislava“,  pozemok parc. č. 4139, 4140/1, 4140/2 a 4140/3, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

2007/49936/2017/STA/Zsi/ÚR   zo dňa     12.12.2017SU2018_318

 

Názov stavby:

Umiestnenie zmeny dokončenej stavby – Nadstavba a prístavba RD. Ul. Na Hrebienku 11 v Bratislave,  pozemok parc. č. 2364/1 a 2364/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

3177/17066/2018/STA/Gal/A-9   zo dňa     16.4.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_317

Názov stavby:

Umiestnenie stavby: Úprava dverného otvoru do suterénu a vyrovnávacie schody na Ul. 29. augusta, Grosslingová 58, bytový dom, fasáda z Ul. 29. augusta v Bratislave,  pozemok parc. č. 9071, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

66/9924/2018/STA/Kno-G/8   zo dňa 27.2.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_316

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Stavebné úpravy rodinného domu na Fándlyho 8 v Bratislave,  pozemok parc. č. 1532 a 1531, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5116/16646/2018/STA/Hla/A-8   zo dňa 13.4.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_315

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Stavebné úpravy bytu č. 16 a 17 na 5. poschodí bytového domu na Belopotockého 1 v Bratislave,  pozemok parc. č. 7867/3, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6021/14582/2018/STA/Kam/G-12   zo dňa 3.4.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_314

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby – Polyfunkčného domu na Poštovej 3 v Bratislave,  pozemok parc. č. 8435/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5772/13909/2018/STA/Grm-G/14   zo dňa 26.3.2018SU2018_313

 

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: Arcidiecézny úrad Bratislava, stavebné úpravy, prístavba a nadstavba dvorových traktov areálu, SO 10 Objekt dvorných traktov, trakt C – 4. nadzemné podlažie, Špitálska 7, Bratislava, pozemok parc. č. 8559/2, 8559/3, 8559/4, 8559/1, 8559/3 a 8565/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

3360/15257/2018/STA/Kno-G/13   zo dňa 5.4.2018SU2018_312

Názov stavby:

Oprava rozhodnutia: FTTH_BA_KBV Majakovského – vybudovanie optického telekomunikačného pripojenia  v Bratislave, pozemok parc. č. 21585/2, 2798/2, 21528 a 2792/32, , 2792/90, 2992/33 a 2792/34, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6396/14772/2018/STA/Bah    zo dňa 4.4.2018SU2018_311

 

Názov stavby:

Zmena doby trvania osvetlenej reklamnej stavby typu jednostranný bigboard s rozmermi plochy 8x5m v areáli Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na Brnianskej ul  v Bratislave, pozemok parc. č. 5021/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

3303/8594/2018/STA/Štu     zo dňa 19.2.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Doba trvania reklamnej stavby sa predlžuje na dobu určitú do 30.9.2018SU2018_310

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby – nadstavba rodinného domu Súbežná 7/A v Bratislave, pozemok parc. č. 4744/5, 4474/74 a 4744/71, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

2933/12074/2018/STA/Gal/A-6     zo dňa 14.3.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_309

 

Názov stavby:

novostavba: “Rodinný dom „Vila Ria“ na ul. Mudroňova, Bratislava“, pozemok parc. č. 1600/1 a 1600/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

2004/11224/2018/STA/Vas     zo dňa 8.3.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_308

 

Názov stavby:

Povoľuje odstránenie stavby:“Bytový dom-uličné krídlo, Nám. 1. mája 13, Bratislava“, pozemok parc. č. 7745/3, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5227/6774/2018/STA/Kam/K-18     zo dňa 7.2.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude odstránená do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia.SU2018_307

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: Bytový dom s polyfunkciou, nadstavba bytu B, Šoltésovej 14, Bratislava, pozemok parc. č. 10182/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

30/11369/2018/STA/Kno-G/11     zo dňa 8.3.2018

 SU2018_306

 

Názov stavby:

„Tajovského 25 – oporný múr, oplotenie a úprava terénu“, Bratislava“, pozemok parc. č. 3895/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

1884/10033/2018/STA/Zsi-G/9     zo dňa 28.2.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_305

 

Názov stavby:

Dodatočné povolenie na stavbu garáže:  „Brnianska 27 – Jaseňová – dvojgaráž, Bratislava“, pozemok parc. č. 4840/32 a 4840/33 , k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

1898/10447/2018/STA/Zsi-K/30     zo dňa 8.3.2018

 SU2018_304

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Rekonštrukcia vykurovania“ bytový dom  na ul. Staromestská 6/D, Bratislava“, pozemok parc. č. 3252/1,4 , k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

3688/11201/2018/STA/Kil-G/10     zo dňa 7.3.2018SU2018_303

 

Názov stavby:

Umiestnenie a povolenie , zmena dokončenej stavby: „Rodinný dom, Mudroňova 7, Bratislava“, pozemok parc. č. 1071 , k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

2648/3599/2018/STA/Sul-A/04     zo dňa 26.2.2018SU2018_302

 

Názov stavby:

Umiestnenie stavby č. 1430: „Nadstavba bytového domu – úprava podkrovia na ul. Sládkovičova 5, Bratislava“, pozemok parc. č. 3347 , k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6502/42132/2017/STA/Vas/ÚR     zo dňa 8.11.2017«« na začiatok « naspäť [ 1 / 113 ] ďalej » na koniec »»