Stavebné povolenia

Ulica:

SU2018 427

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1454 „Pri Suchom mlyne 42 – rodinný dom“, Bratislava“, pozemok parc. č. 5247 a 5248, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

1899/41155/2018/STA/Zsi-ÚR   zo dňa   25.09.2018SU2018 426

 

Názov stavby:

„Vybudovanie výťahovej šachty a osadenie výťahu v priestore otočky električiek, Nám, Franza Liszta, Bratislava“, pozemok parc. č. 23093/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6839/42603/2018/STA/Kam/G-64   zo dňa   03.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018 425

Názov stavby:

„Bratislava – Ekoiuventa, 0302BR/BA­-­IUV/B1BUI“, Búdkova cesta 2, Bratislava“, pozemok parc. č. 2781, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6261/40457/2018/STA/Bah-G/59   zo dňa   19.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 424

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Bytový dom – prístavba, nadstavba a prestavba, Palisády 43, Bratislava“, pozemok parc. č. 3163/1, 3164/1,2 a 3165, s rekonštrukciou IS v pôvodnej trase aj cez pozemok parc. č. 21491/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7768/39132/2018/STA/Vas/K-132   zo dňa   10.09.2018SU2018 423

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: „Rekonštrukcia centrály Komunálnej poisťovne, Štefánikova 17, Bratislava“, pozemok parc. č. 3457/1 a 3457/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8773/40338/2018/STA/Vas/K-138   zo dňa   19.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 422

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „ÚPRKOVA 6 – prístavba a nadstavba rodinného domu, Úprkova 6, Bratislava“, pozemok parc. č. 4808/1 a 4808/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6143/40512/2018/STA/Zsi/A-26   zo dňa   21.09.2018SU2018 421

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby – prestavba rodinného domu Mudroňova 71, Bratislava,  pozemok parc. č. 2335 a 2336, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8998/43572/2018/STA/Gal/A-28   zo dňa   8.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018 420

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Vybudovanie osobných výťahov v BD na ulici Slávičie údolie 22 a 24, Bratislava“,  pozemok parc. č. 2386/4 a 2386/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8227/42532/2018/STA/Gal/G-63   zo dňa   3.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018 419

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Rekonštrukcia budovy  Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava“,  pozemok parc. č. 7710, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8855/43228/2018/STA/Kam/G-65   zo dňa   8.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 418

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Dostavba balkónov, byt č. 3,4,5 a 7 v bytovom dome na Šoltésovej 20, Bratislava“,  pozemok parc. č. 9845, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8850/40314/2018/STA/Vas/G-58   zo dňa   18.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 417


SU2018 416

 

Názov stavby:

Dodatočne povoľuje: zmena dokončenej stavby „IEM SPA, River Park 2, Obchodný priestor – blok F – uzavretie stavebných otvorov v ŽB stropnej doske“ v prepojených nebytových priestoroch, Dvořákovo nábr. 4,Bratislava“,  pozemok parc. č. 22344/48,50, 22372/64,65,66,68,70,72, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7879/36764/2018/STA/Mys/K-142   zo dňa   03.10.2018

 SU2018 415

Názov stavby:

Dodatočne povoľuje: „Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu, Mudroňova 6,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 1315, 1314, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7572/41125/2018/STA/Kil-K-140   zo dňa   25.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 414

 

Názov stavby:

Dodatočne povoľuje: „Športové centrum STU-zosilenie strešných väzníkov, ŠD J. Hronca na Bernolákovej č. 1,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 10365/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8852/42971/2018/STA/Kam-K-143   zo dňa   04.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 413

 

Názov stavby:

odstránenie: „Rodinný dom na ul. Lubinská 28,“  Bratislava,  pozemok parc. č. 2277/1, garáže parc. č. 2277/2 a garáže 2277/3, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

247/37417/2018/STA/Mys/A-23   zo dňa   28.08.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude odstránená do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.SU2018 412

 

Názov stavby:

odstránenie: „Prístavba a nadstavba bytového domu Palisády 5“,  Bratislava,  pozemok parc. č. 1232/1,2, 1231/1,2,3,4, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

2551/43300/2018/STA/Kil-K/147   zo dňa    09.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude odstránená do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.SU2018 411

Názov stavby:

odstránenie: „Asanácia administratívnej budovy, Námestie 1. mája 11,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 7742 k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8445/37905/2018/STA/Kam/K-126   zo dňa    04.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutiaSU2018 410

Názov stavby:

Novostavba troch rodinných domov: „Vilové domy Bôrik II., Vilový dom E, Vilový dom F, Vilový dom G ul. v  Bratislave,  pozemok parc. č. 2145/26, 2146/2, 2146/12, 2148/1, 2148/2, 2145/10 k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7813/35488/2018/STA/Hla/A-19    zo dňa    13.08.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018 409

 

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: „Polyfunkčný objekt Apollo Residence“, na Calupkovej ul. v  Bratislave,  pozemok parc. č. 9134/125 a 9134/167  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8460/36399/2018/STA/Mys/K-120    zo dňa    14.09.2018SU2018 408

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Zastrešenie trhoviska na Žilinskej Bratislava“,  pozemok parc. č. 7584/2  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8849/39786/2018/STA/Kam/G-57    zo dňa    14.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do troch mesiacov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.«« na začiatok « naspäť [ 1 / 118 ] ďalej » na koniec »»