Stavebné povolenia

Ulica:

SU2018 442

Názov stavby:

Umiestnenie stavby a povolenie zmeny dokončenej stavby: Prístavba výťahu v bytovom dome, ul. 29. augusta 11 v Bratislave, pozemok parc. č. 9089/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

36/46192/2018/STA/Kno-G/73   zo dňa  25.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 441


SU2018 440

 

Názov stavby:

Stavba: „Podzemný parkovací dom“, na pozemkoch parc. č. 9098/6, 9111/12 so zásobovaním silnoprúdom aj na parc. č. 9142/1 a s dočasným záberom pozemkov parc. č. 9098/4,5, 9142/5, 9098/20, 9111/1, 21791/,,2, 21788/10, 9143/18,17,37, k.ú. Staré Mesto na Bottovej ul. v Bratislave

 

Číslo stavebného povolenia:

8991/44802/2018/STA/Mys/G-67   zo dňa  17.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018 439

 

Názov stavby:

Odstránenie: „Rodinný dom“, Hummelova 1, Bratislava, pozemok parc. č. 1615/1,4, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

3124/44647/2018/STA/Kil-G/155   zo dňa  16.10.2018SU2018 438

 

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: Nebytový objekt apartmánového bývania, Jančova ul., Bratislava, pozemok parc. č. 2310/11,12,13,14,15,16,1,38,40,41,50, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8992/43241/2018/STA/Vas/K-144   zo dňa   8.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 437

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: Budova bývalej sporiteľne, stavebné úpravy obchodného priestoru na prízemí pre Supermarket YEME SNP, Nám. SNP 18, Bratislava, pozemok parc. č. 8884, 21756, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

9653/46146/2018/STA/Kno-G/71   zo dňa   25.10.2018

 SU2018 436

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „1507 Rekonštrukcia PdF UK“, Šoltésovej 4, Bratislava, pozemok parc. č. 10172, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

9296/45261/2018/STA/Kam/G-70   zo dňa   22.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 435

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby v bytovom dome na Brnianskej č. 27 a 29 v Bratislave, pozemok parc. č. 4840/54 a 55, s presahom navrhovaných balkónov na pozemky parc. č. 4840/13 a 14, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

1894/40898/2018/STA/Zsi-G/60   zo dňa   22.10.2018

 SU2018-434

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Tajovského 24 – zimná záhrada na 3. NP a stavebné úpravy rodinného domu“, Bratislava, pozemok parc. č. 3930, 3931 , nová NN prípojka na pozemku parc. č. 21618, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8230/44767/2018/STA/Zsi-A/29   zo dňa   17.10.2018

 SU2018-433

 

Názov stavby:

Stavba: „Filmová a televízna fakulta VŠMU – Stavebné úpravy interiéru“, Svoradova 2/A, Bratislava, pozemok parc. č. 699/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8471/45606/2018/STA/Kil-G/69   zo dňa   22.10.2018SU2018 432

Názov stavby:

Stavba: „Brnianska 31 – zastrešenie parkoviska“, Bratislava, pozemok parc. č. 4873 a 4875/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7967/44900/2018/STA/Zsi-G/68   zo dňa   18.10.2018SU2018 431

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o stavebnej uzávere:

1.1   zo severovýchodu: od ulice Červený most, pozdĺž železničnej trate a Opavskej ulice po križovatku ulíc Pražská a Stromová,

1.2   z juhovýchodu: pozdĺž ulíc Pražská, Brnianska po križovatku s Hroboňovou a ulica Hroboňova po Búdkovú,

1.3   z juhozápadu: pozdĺž ulíc Lovinského a Pri Habánskom mlyne po Mlynskú dolinu,

1.4   so severozápadu: pozdĺž ulice Mlynská dolina po križovatku, ďalej pozdĺž Lamačskej cesty po križovatku s Cestou na Červený most a pozdĺž ulice Cesta na Červený most

 

Číslo stavebného povolenia:

7534/39055/2018/STA/Zsi-ÚR   zo dňa   15.10.2018SU2018 430

 

Názov stavby:

Novostavba – bývanie – 1 bytová jednotka: Rodinný dom“, Inovecká 10, Bratislava, pozemok parc. č. 1354, 1355,  vrátane prípojky nn aj na pozemku parc. č. 21487/1 k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

2758/41105/2018/STA/Kil-G/61   zo dňa   24.9.2018SU2018 429

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Rodinný dom s ateliérom na Blumentálskej 1, Bratislava“, pozemok parc. č. 10332 a 21904/3,  vrátane prípojky nn aj na pozemku parc. č. 21904/1 k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7977/32277/2018/STA/Kam/G-66   zo dňa   16.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 428

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: „Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR, Nám. 1. mája-Banskobystrická ul., Bratislava“, pozemok parc. č. 7738 a 7739,  vrátane prípojok IS aj na pozemkoch parc. č. 21722, 21724/2,7, 21748/1 a 8274/13 k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8473/32733/2018/STA/Kam/K-145   zo dňa   08.10.2018SU2018 427

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1454 „Pri Suchom mlyne 42 – rodinný dom“, Bratislava“, pozemok parc. č. 5247 a 5248, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

1899/41155/2018/STA/Zsi-ÚR   zo dňa   25.09.2018SU2018 426

 

Názov stavby:

„Vybudovanie výťahovej šachty a osadenie výťahu v priestore otočky električiek, Nám, Franza Liszta, Bratislava“, pozemok parc. č. 23093/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6839/42603/2018/STA/Kam/G-64   zo dňa   03.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018 425

Názov stavby:

„Bratislava – Ekoiuventa, 0302BR/BA­-­IUV/B1BUI“, Búdkova cesta 2, Bratislava“, pozemok parc. č. 2781, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6261/40457/2018/STA/Bah-G/59   zo dňa   19.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 424

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Bytový dom – prístavba, nadstavba a prestavba, Palisády 43, Bratislava“, pozemok parc. č. 3163/1, 3164/1,2 a 3165, s rekonštrukciou IS v pôvodnej trase aj cez pozemok parc. č. 21491/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7768/39132/2018/STA/Vas/K-132   zo dňa   10.09.2018SU2018 423

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: „Rekonštrukcia centrály Komunálnej poisťovne, Štefánikova 17, Bratislava“, pozemok parc. č. 3457/1 a 3457/2, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8773/40338/2018/STA/Vas/K-138   zo dňa   19.09.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.«« na začiatok « naspäť [ 1 / 119 ] ďalej » na koniec »»