Kurzy

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
811 04 Bratislava

Kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 5477 7366, 0911 238 711
e-mail: eva.kostalova@staremesto.sk, ibolya.pocz@staremesto.sk 

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9
811 01 Bratislava

Výtvarné kurzy pre dospelých

Informácie:
telefón: 0911 238 714
e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Vyučovacia hodina: 45 min.
Výučba: 1x do týždňa

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14
811 07 Bratislava

Jazykove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52499 029
e-mail: lucia.doubravova@staremesto.sk  

vyučovacia hodina trvá 45 minút
cena za vyučovaciu hodinu: 2,00 - 2,50 €
klasická výučba: 1 x týždenne 2 x 45 min., t.j. 56 hodín ročne

 

Pohybove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52496 868, 0911 665 273
e-mail.: beata.greksakova@staremesto.sk

vyučovacia hodina trvá 45 minút
cena za vyučovaciu hodinu: 2 €
cvičí sa 60 minút a 90 minút
cvičí sa v malej a veľkej baletnej sále
kapacita: malá baletná sála - 16 osôb, veľká baletná sála - 30 osôbZÁKLADY MAĽBY NA HODVÁB

Streda od 10.00 do 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Beata Tarjányiová
klasická výučba
Streda od 10.00 do 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 12 vyučovacích hodín
Cena: 27.6 €

VÝTVARNÉ TECHNIKY KROK ZA KROKOM

štvrtok od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Melita Gajdúšková
klasická výučba
štvrtok od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33 vyučovacích hodín
Cena: 75.9 €

VÝTVARNÉ TECHNIKY KROK ZA KROKOM

streda od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Melita Gajdúšková
klasická výučba
streda od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33 vyučovacích hodín
Cena: 75.9 €

MODELUJEME Z HLINY

utorok 17.30 - 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Veronika Vargová
klasická výučba
utorok 17.30 - 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33 vyučovacích hodín
Cena: 75.9 €

RUKA MI POVIE

utorok 10.00 - 12.15 h
Lektor: Dušan Sekela
klasická výučba
utorok 10.00 - 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33 vyučovacích hodín
Cena: 75.9 €

KRESLENIE V ULIČKÁCH STARÉHO MESTA

30. 7. od 17.00 do 20.00
Lektor: Dušan Sekela
zrýchlená výučba
1x
Objem hodín: 3
Cena: 5 €

KRESLENIE V ULIČKÁCH STARÉHO MESTA

23. 7. od 17.00 do 20.00
Lektor: Dušan Sekela
zrýchlená výučba
1x
Objem hodín: 3
Cena: 5 €

KRESLENIE V ULIČKÁCH STARÉHO MESTA

16. 7. od 17.00 do 20.00
Lektor: Dušan Sekela
zrýchlená výučba
1x
Objem hodín: 3
Cena: 5 €

KRESLENIE V ULIČKÁCH STARÉHO MESTA

9. 7. od 17.00 do 20.00
Lektor: Dušan Sekela
zrýchlená výučba
1x
Objem hodín: 3
Cena: 5 €

Pilakalajoga

štvrtok 17.45-19.15
Lektor: Anna Repková
klasická výučba
1 x týždenne 90 minút
Objem hodín: 17 cvičení
Cena: 53 €

Kondičné cvičenie pre dámy

streda 17.40-18.40
Lektor: Daniela Krošláková
klasická výučba
1 x týždenne 60 minút
Objem hodín: 17 cvičení
Cena: 40 €

Tajči čikung Shibashi 1. a 2. zostava

streda 8.30-9.30
Lektor: Mária Bakošová
klasická výučba
1 x týždenne 60 minút
Objem hodín: 14 cvičení
Cena: 30 €

Joga - začiatočníci

utorok 18.30-20.00
Lektor: Jozef Blesák
klasická výučba
1 x týždenne 90 minút
Objem hodín: 19 cvičení
Cena: 78 €

Angličtina - 1., 2., 3. ročník, konverzačný kurz

1. ročník: štvrtok 16.30 - 18.00
2. ročník: utorok 16.30 - 18.00
3. ročník: utorok 18.10 - 19.40
konverzácie: štvrtok 18.10 - 19.40
Lektor: Bc. Monika Lezová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 114 €

Taliančina 1.,2.,3. ročník, mierne pokročilí a konverzačný kurz

2. ročník: štvrtok: 18.05 - 19.35
3. ročník: pondelok: 18.05 - 19.35
mierne pokročilí streda 18.05-19.35
konverzačný kurz: štvrtok 16.30-18.00
Lektor: PhDr. Anna Smolenová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 66
Cena: 134 €

Gréčtina - 1.,2.,3. a 4. ročník

1. ročník: utorok 18.15 - 19.45
2. ročník: utorok 16.45 - 18.15
3. ročník: štvrtok 16.45 - 18.15
4. ročník: štvrtok 18.15 - 19.45
Lektor: Mgr. Zuzana Išpoldová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €

Nemčina - 1., 2. a 4. ročník

1. ročník: streda 16.30 - 18.00
2. ročník: pondelok 18.10 - 19.40
4. ročník: pondelok 16.30 - 18.00
Lektor: Mgr. Mária Kolláriková
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 114 €

Francúzština - 1. ročník

streda: 16.30 - 18.00
Lektor: PaedDr. Ľubomíra Matejčeková
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €

Ruština - 1. ročník

streda 18.10 - 19.40
Lektor: PaedDr. Ľubomíra Matejčeková
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €