Kurzy

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
811 04 Bratislava

Kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 5477 7366, 0911 238 711
e-mail: mkcg@mail.t-com.sk

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9
811 01 Bratislava

Výtvarné kurzy pre dospelých

Informácie:
telefón: 0911 238 714
e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Zápis do kurzov: január, február
Vyučovacia hodina: 45 min.
Výučba: 1x do týždňa

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14
811 07 Bratislava

Jazykove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52499 029
e-mail: lucia.doubravova@staremesto.sk  

vyučovacia hodina trvá 45 minút
cena za vyučovaciu hodinu: 2,00 - 2,50 €
klasická výučba: 1 x týždenne 2 x 45 min., t.j. 56 hodín ročne

 

Pohybove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52496 868, 0911 665 273
e-mail.: beata.greksakova@staremesto.sk

vyučovacia hodina trvá 45 minút
cena za vyučovaciu hodinu: 2 €
cvičí sa 60 minút a 90 minút
cvičí sa v malej a veľkej baletnej sále
kapacita: malá baletná sála - 16 osôb, veľká baletná sála - 30 osôbKRESLÍME V ULIČKÁCH STARÉHO MESTA

3. 7., 17.00 - 20.00
10. 7., 17.00 - 20.00
17. 7., 17.00 - 20.00
24. 7., 17.00 - 20.00
Lektor: Ing. arch. Andrej Botek
klasická výučba
1x
Objem hodín: 3
Cena: 5 €

Joga pre začiatočníkov

utorok 18.30-20.00
Lektor: Ing. Jozef Blesák
klasická výučba
raz týždenne 90 minút
Objem hodín: 18 cvičení
Cena: 74 €