Kurzy

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
811 04 Bratislava

Kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 5477 7366, 0911 238 711
e-mail: eva.kostalova@staremesto.sk, ibolya.pocz@staremesto.sk 

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9
811 01 Bratislava

Výtvarné kurzy pre dospelých

Informácie:
telefón: 0911 238 714
e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Vyučovacia hodina: 45 min.
Výučba: 1x do týždňa

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14
811 07 Bratislava

Jazykove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52499 029
e-mail: lucia.doubravova@staremesto.sk  

vyučovacia hodina trvá 45 minút
cena za vyučovaciu hodinu: 2,00 - 2,50 €
klasická výučba: 1 x týždenne 2 x 45 min., t.j. 56 hodín ročne

 

Pohybove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52496 868, 0911 665 273
e-mail.: beata.greksakova@staremesto.sk

vyučovacia hodina trvá 45 minút
cena za vyučovaciu hodinu: 2 €
cvičí sa 60 minút a 90 minút
cvičí sa v malej a veľkej baletnej sále
kapacita: malá baletná sála - 16 osôb, veľká baletná sála - 30 osôbJoga pre začiatočníkov

utorok 18.30-20.00
Lektor: Ing. Jozef Blesák
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín: 19 cvičení
Cena: 78 €

Kondičné cvičenie pre dámy

streda 17.40-18.40
Lektor: PhDr. Daniela Krošláková
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín: 18 cvičení
Cena: 56 €

ZÁKLADY MAĽBY NA HODVÁB

Streda od 10.00 do 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Beata Tarjányiová
klasická výučba
Streda od 10.00 do 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 12 vyučovacích hodín
Cena: 27.6 €

KRESLÍME A MAĽUJEME

štvrtok od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Melita Gajdúšková
klasická výučba
štvrtok od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33 vyučovacích hodín
Cena: 75.9 €

MODELUJEME Z HLINY

utorok 17.30 - 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Veronika Vargová
klasická výučba
utorok 17.30 - 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33 vyučovacích hodín
Cena: 75.9 €

RUKA MI POVIE

utorok 10.00 - 12.15 h
Lektor: Dušan Sekela
klasická výučba
utorok 10.00 - 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33 vyučovacích hodín
Cena: 75.9 €