7. Stavebný úrad, životné prostredie

Kontaktná osoba: Mária Lapošová
Telefón: 02/59 24 64 17
E-mail: maria.laposova@staremesto.sk

 

Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy...
 
Pripojenie pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu
 
Žiadosť o výrub drevín