Čo je nové v Pistoriho paláci

spolocne

 

12. 9. 2016 - Čo je nové v Pistoriho paláci

 

V týchto dňoch sa v Pistoriho paláci kolauduje. Rozsiahla rekonštrukcia budovy trvala od decembra 2015 do augusta tohto roku. K dnešnému dňu je ukončená kompletná rekonštrukcia strechy paláca, kompletná rekonštrukcia  fasády uličnej aj dvorovej  paláca okrem. Nasledovať by mala výmena okien.  

 

V paláci pribudol aj elektronický zabezpečovací systém. Pôvodný chránil len časť priestorov, aj to s poruchami. Nový zabezpečovací systém rieši celý palác vrátane kamerového snímania určených priestorov. Taktiež sa riešilo zabezpečenie priestorov proti požiaru detektormi dymu a výstražnými sirénami. Celý systém je možné kontrolovať vďaka internetovému prenosu diaľkovo, z ktoréhokoľvek určeného miesta. Systém je napojený aj na políciu.

 

Rozsiahla rekonštrukcia sa mohla uskutočniť aj vďaka tzv. nórskym fondom. Dňa 24.2.2015 starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Radoslav Števčík podpísal projektovú zmluvu na realizáciu projektu CLT01011 Pistoriho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

pistori_novy

 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway Co - financed by the State Budget of the Slovak Republic.


   eea              nor              urad