e-ID

Služba e-ID.sk slúži na správu elektronickej identity používateľov internetových portálov a aplikácií a na ochranu e-identity pred krádežou a zneužitím. Každý používateľ má len jednu e-identitu, prostredníctvom ktorej sa prihlasuje na všetky portály využívajúce službu e-ID.sk (t.j. na viacero portálov postačuje jedno prihlasovacie meno a heslo).

Služba umožňuje aj overenú e-identitu používateľov pre vyššiu dôveryhodnosť používateľov on-line aplikácií a portálov. Overenie e-identity, t.j. napojenie e-identity na skutočnú totožnosť občana, je realizované overeným podpisom na prehlásení, ktoré vygeneruje systém v rámci žiadosti o overenú e-identitu.

Používatelia s overenou e-identitou môžu na jej ochranu pri prihlasovaní (autentifikácii) používať bezpečnostné postupy známe z Internet Bankingu – jednorazové heslo formou SMS na mobil (najbezpečnejšie) alebo GRID kartu. Rovnaký spôsob je použitý pri potvrdzovaní dôležitých operácií (autorizácii). Overená e-identita je chránená aj inými bezpečnostnými postupmi, v prípade podozrenia je možné ju nechať zablokovať (podobne ako platobnú kartu) a vždy je možné ju vrátiť skutočnému vlastníkovi.

Služba je určená nielen fyzickým osobám – občanom, ale aj právnickým osobám – živnostníkom, obchodným spoločnostiam, inštitúciám verejnej správy a iným organizáciám. Každý registrovaný používateľ si sám spravuje a aktualizuje svoje údaje. Používateľove údaje sú súkromné a prístupné len jemu (a aplikáciám, ktoré sa rozhodne používať), pred ostatnými používateľmi sú chránené.

Využitie služby e-ID.sk je najmä pre portály a služby eGovernmentu (elektronickej verejnej správy), internetové obchody (eCommerce), elektronické aukcie (eProcurement) a iné on-line aplikácie, kde sa vyžaduje vyšší stupeň bezpečnosti a dôveryhodnosti totožnosti používateľa pri vzdialenom prístupe (on-line styku) a bezpečnejší spôsob prihlasovania (autentifikácie).