Informácie o mzde, plate alebo platových pomeroch a ďalšie finančné náležitosti za výkon funkcie, resp. za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcov starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu

 

Rok 2016 (PDF, 135 KiB)

Rok 2017 (PDF, 135 KiB)