Kontakty

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

IČO: 603147

tel.: +421(2)59246111

fax: +421(2)52920003

email: podatelna@staremesto.sk

urad_resize

 

 

Starosta

Zástupcovia starostu

Poradca starostu

Miestny kontrolór

Kancelária starostu

Prednosta miestneho úradu

Kancelária prednostu

Oddelenie stavebného poriadku

Oddelenie právne a správnych činností

Oddelenie finančné

Oddelenie investičné

Oddelenie majetkové

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie kultúry

Matričný úrad

Oddelenie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

Oddelenie školstva

 

 

 

Úradné hodiny:

Kontaktné pracovisko                              Miestny úrad

Pondelok 7,30 - 17,00 hod. Pondelok 8,00 - 12,00  12,30 - 17,00 hod
Utorok 7,30 - 17,00 hod.

Streda 7,30 - 17,00 hod. Streda 8,00 - 12,00  12,30 - 17,00 hod
Štvrtok 7,30 - 17,00 hod.

Piatok 7,30 - 15,00 hod.

 

mu